Profesori pentru elaborare subiecte de examen

Profesori pentru elaborare subiecte de examen
23 septembrie 2016 Printează articolul

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) caută profesori pentru elaborarea de subiecte pentru examenele din învăţământul preuniversitar. CNEE a lansat un apel pentru completarea grupurilor de lucru care vor elabora subiectele pentru disciplinele de examen din cadrul evaluărilor şi concursurilor naţionale din anul şcolar 2016-2017. Este vorba despre evaluarea competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, examenul naţional de Bacalaureat, examenul naţional de definitivare în învăţământ şi concursul de titularizare. Înscrierea profesorilor interesaţi se desfăşoară între 27 septembrie şi 4 octombrie, numai prin internet, deci on-line, pe platforma disponibilă pe site-ul CNEE, la adresa www.rocnee.eu.

Actele necesare pentru înscrieri

Candidaţii interesaţi vor intra pe site-ul www.rocnee.eu şi vor completa, în format electronic, următoarele documente:
• chestionarul de înscriere on-line;
• CV-ul în format european;
• anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie, semnate, scanate şi incluse într-un singur document care să poarte numele candidatului, în format pdf);
• respectiv o variantă originală de subiect, corespunzătoare tipului de evaluare, examen, concurs naţional şi disciplinei/domeniului pentru care s-a înregistrat candidatura, însoţită de baremul de evaluare şi de notare.

Condiţii de îndeplinit

În plus, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• activitate de predare-învăţare-evaluare în ultimii 4 ani şcolari;
• abilităţi de operare pe calculator;
• experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.);
• disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului şcolar 2016-2017, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE.
În procesul de selecţie vor avea prioritate cadrele didactice care au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare, au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică şi au gradul didactic I, II sau definitivatul.
Selecţia candidaţilor înscrişi se va desfăşura în perioada 5 – 7 octombrie 2016. Anunţarea rezultatelor se va face individual în data de 7 octombrie 2016 şi numai pentru candidaţii selectaţi.

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu