Prima Pagină

Pensionare

Cum se calculează pensia de urmaș 0

Pensia de urmaș se acordă copiilor și soțului supraviețuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau avea drept de pensie. Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din: • pensia pentru

Citește mai mult...

Cum se calculează pensia de invaliditate 0

La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.

Citește mai mult...

Cum se calculează pensia anticipată 0

Pensia anticipată se acordă asiguraților care au depășit stagiul complet de cotizare cu cel puțin 8 ani și cu reducerea cu cel mult 5 ani a vârstei standard de pensionare

Citește mai mult...

Cum se calculează pensia anticipată parțială 0

Pensia anticipată parțială se acordă asiguraților care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani și cu reducerea cu cel mult 5 ani a vârstei standard de

Citește mai mult...

Pensionarea pentru limita de vârstă 0

Actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie pentru limita de vârstă sunt următoarele: • cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârstă; • carnetul de muncă (original și copie);

Citește mai mult...

Actele necesare pentru pensia de invaliditate 0

Actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie de invaliditate sunt următoarele: • cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate; • decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale; •

Citește mai mult...

Actele necesare pentru pensia de urmaș 0

Copiii care rămân fără unul dintre părinţi, soţul sau soţia supravieţuitoare etc. au dreptul, în condiţiile legii, la pensie de urmaş. Pentru a intra în posesia dreptului privind pensia de

Citește mai mult...

Dosarul pentru pensia anticipată 0

Actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie anticipate sunt următoarele: • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată; • carnetul de munca (original și copie); • carnetul de easigurări sociale (original

Citește mai mult...

Cum se calculează pensia pentru limita de vârstă 0

În prezent, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, în cazul bărbaților, și de 63 de ani, în cazul femeilor. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani,

Citește mai mult...

Actele pentru pensia anticipată parțială 0

Actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie anticipată parțială sunt următoarele: • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată parțială; • carnetul de muncă (original și copie); • carnetul de asigurări

Citește mai mult...