Acte necesare/Procedura de obţinere a unui paşaport simplu

Acte necesare/Procedura de obţinere a unui paşaport simplu
06 august 2017 Printează articolul

De la bun-început este important de precizat, în legătură cu procedura de obţinere a unui paşaport, faptul că cererile pentru obţinerea unui paşaport electronic simplu ori paşaport electronic temporar se completează numai în incinta biroului specializat. Autorităţile chiar atrag atenţia în mod expres – nu completaţi astfel de cereri în afara punctului de lucru! În acest sens, cererile de eliberare a paşaportului se tipăresc automat în incinta ghişeului, pentru a fi completate apoi de solicitanţi, urmând a fi depuse odată cu celelalte acte necesare.

Actele necesare

Pentru obţinerea paşaportului electronic simplu ori paşaportului simplu temporar sunt necesare, în afara cererii, despre care tocmai am amintit, si o serie de acte, după cum urmează :

 • Cartea de identitate sau Cartea de identitate provizorie, în original. Ambele trebuie să fie în termen de valabilitate.
 • Buletinul de identitate, în original, dacă e vorba de documentul în forma veche. În termen de valabilitate.
 • Atenţie la Cartea de identitate provizorie. Aceasta va fi acceptată numai dacă e însoţită de Certificatul de naştere, la rândul său în original.
 • Paşaportul anterior, în cazul în care acesta există.
 • Dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar.

Unde se plătesc taxele

Începând din data de 6 iulie 2016, procedura de plată a taxelor are un cu totul alt mecanism, în privinţa paşapoartelor electronice simple şi a paşapoartelor simple temporare. Se pate deci plăti prin mai multe mijloace.

 1. Prin virament, online şi prin mandat poştal către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, în situaţia în care solicitanţii locuiesc în Capitală. Contul în care se plăteşte este RO93TREZ705502602X009836. Cod fiscal 4267125.
 2. Se poate plăti şi în numerar la casieria Instituţiei Prefectului Capitalei, aflată în Piaţa Presei Libere numărul 1, Corp B, din Sectorul 1 sau la una dintre casieriile Trezoreriei Sectorului 5, aflate la următoarele adrese :
 • Bulevardul Naţiunile Unite nr. 6-8.
 • Calea 13 septembrie nr. 226, bloc V 54.

O altă casierie se află în Sectorul 2, pe Şoseaua Pipera nr. 49.

După ce aţi plătit, aveţi nevoie de documente care să certifice achitarea taxelor. Aceste documente sunt următoarele :

 • Ordinul de plată, original, în cazul în care plata a fost făcută prin virament.
 • Chitanţa care a fost generată de aplicaţia informatică, dacă plata a fost realizată online.
 • Factura mandatului poştal, în original.
 • Chitanţa emisă de trezorerie.
 • Chitanţa emisă de casieria Instituţiei Prefectului Bucureşti.

De reţinut este şi faptul că pe documentul care dovedeşte achitarea taxei trebuie să fie înscrise anumite informaţii. Beneficiar – Instituţia Prefectului Bucureşti. Banca beneficiarului – Trezoreria Sectorului 5. CUI/CNP 4267125.

Pe acelaşi document trebuie să fie înscrise date despre solicitant. Numele şi prenumele, tipul paşaportului solicitat, vârsta, tipul de paşaport.

Tarife eliberare paşaport

Noua legislaţie în domeniu, respectiv Legea 1 din 2017, care a eliminat o serie de taxe şi tarife începând cu 1 februarie 2017, prevede sumele plătite pentru diversele tipuri de paşapoarte.

 • 258 de lei – paşaportul simplu electronic, a cărui valabilitate este de cinci ani, eliberat persoanelor de peste 12 ani.
 • 234 de lei – paşaportul simplu electronic cu valabilitate de trei ani pentru persoanele de sub 12 ani.
 • 96 de lei – paşaportul simplu temporar, a cărui valabilitate este de un an.

Restituirea banilor

Conform legii, dacă serviciul solicitat nu a fost prestat, în cazul paşapoartelor electronice ori temporare, banii plătiţi vor fi restituiţi. În acest sens, cel care a solicitat paşaportul se va adresa în scris Instituţiei Prefectului Bucureşti.

Cererea va fi însoţită de dovada achitării taxei, în original, şi va fi depusă la Registratura aflată în Piaţa Presei Libere nr.1, Corp B, din Sectorul 1. La aceeaşi adresa vor fi restituiţi şi banii, la casierie. Banii pot fi restituiţi şi prin virament, în contul indicat de solicitant.

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu