Peste 137.000 de candidaţi susţin bacalaureatul

Peste 137.000 de candidaţi susţin bacalaureatul
12 iunie 2016 Printează articolul

Luni, 13 iunie 2016, peste 137.000 de absolvenţi de liceu intră în focurile bacalaureatului. Concret, pentru susţinerea examenului national de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, s-au înscris 137.344 de absolvenţi de liceu, dintre care 114.993 (71,23%) sunt din promoţia curentă, restul de 22.351 de candidaţi (28,77%) fiind din seriile anterioare.
Trebuie subliniat că, desi în anul şcolar 2015-2016 au fost înscrişi 161.448 de elevi în anii terminali de liceu (clasele a XII-a şi a XIII-a), nu toţi aceşti elevi s-au înscris şi pentru susţinerea examenului de maturitate. Practic, din cei 46.455 de elevi din clasele a XII-a şi a XIII-a (aproape 28 %) care nu se regăsesc alături de colegii lor care s-au înscris la bacalaureat, fie nu au situaţia şcolară încheiată, fie pur şi simplu nu sunt interesaţi de examenul de maturitate.
În ceea ce priveşte forma de învăţământ absolvită, elevii înscrişi, promoţia curentă şi promoţiile anterioare, sunt în majoritate covârşitoare (97,13 %) de la zi, fiind distribuiţi astfel: 133.410 – forma de învăţământ zi, 1.851 – forma de învăţământ seral şi 2.083 – forma de învăţământ frecvenţă redusă.

Calendarul probelor orale

Startul primei sesiuni a examenului naţional de bacalaureat 2016 se dă luni, 13 iunie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Testarea se va desfăşura pe durata a trei zile, între 13 şi 15 iunie. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) se va desfăşura în intervalul 15-17 iunie.
În a doua săptămână, între 21 şi 24 iunie, va avea loc evaluarea competenţelor digitale (proba D). În fine, probele orale se vor încheia cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C), între 27 iunie şi 1 iulie.

Subiectele, rezolvate în maximum 15 minute

Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi limba maternă, elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale. Gradul de complexitate permite rezolvarea integrală a subiectelor în maximum 10-15 minute.
Pentru că nu se mai dau calificative sau note şi nici nu contează la calcularea mediei generale de bacalaureat, probele orale sunt doar o formalitate. Candidaţii au doar obligaţia să participle la probele respective, în caz de refuz de a răspunde sau de a rezolva subiectele considerându-se că nu au susţinut proba. Practic, candidaţii pot scrie tot ce le trece prin minte. Stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel national pentru candidaţi sunt experimentat, avansat şi mediu.

Condiţii pentru a promova bac-ul

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, următoarele condiţii, cumulativ:
•susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
•susţinerea tuturor probele scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea;
• obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.
Regulamentul de organizare a examenului national de bacalaureat interzice accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen conduce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu