ARHIVELE NOTARIALE, PĂSTRATE PENTRU GENERAŢII

ARHIVELE NOTARIALE, PĂSTRATE PENTRU GENERAŢII
05 ianuarie 2016 Printează articolul

O componentă importantă a activității notariale o reprezintă constituirea și păstrarea arhivei formate în decursul activității desfășurate de către notarul public.
Fiecare act care se întocmește are la baza lui un set de documente reprezentând arhiva necesară pentru instrumentarea actului.
Arhiva activității notariale este proprietatea statului, se păstrează, se conservă și se predă acestuia în condițiile legii.
Notarul public are o serie de responsabilități legate de arhiva care se formează în decursul desfășurării activității sale, astfel încât, în cazul în care Camera Notarilor Publici constată, în urma verificărilor efectuate, că acesta nu își îndeplinește obligațiile legate de arhivă, va proceda la preluarea arhivei pentru a fi păstrată și conservată în condițiile legii.

Arhivele fostelor notariate de stat, la Camerele Notarilor Publici

Înțelegând importanța deosebită a păstrării arhivelor notariale, Camerele Notarilor Publici au procedat la preluarea arhivelor create de fostele notariate de stat pentru ca fondul arhivistic să fie conservat în condiții optime.
În acest scop, s-au utilizat resurse proprii ale Camerelor Notarilor Publici obținute din cotizațiile fiecărui notar pentru a se amenaja spații moderne și pentru a se asigura personal calificat, astfel încât să se poată pune la dispoziția cetățenilor copii conforme cu originalul ale documentelor vechi de zeci de ani.
În prezent, ca urmare a modificărilor legislative, actele notariale autentice se întocmesc într-un singur exemplar original care se păstrează în arhiva notarului public, părților eliberându-li-se duplicate de pe actul original. În acest context, singurul document care poartă semnătura părților este exemplarul original aflat în posesia biroului notarial, fapt care dă o importanță mai mare arhivelor notariale.DSCF1016

Nomenclator arhivistic notarial

Un instrument deosebit de important în crearea arhivei notariale este reprezentat de nomenclatorul arhivistic notarial, elaborat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România în colaborare cu Serviciul Arhive Naționale Istorice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care prevede modalitatea în care se selecționează, pe termene de păstrare, documentele notariale.
În situația în care părțile pierd documentele originale, pot solicita notarului public care deține arhiva eliberarea unor copii legalizate din arhivă sau, în situația actelor autentice, eliberarea de duplicate de pe acestea. De asemenea, orice rectificare sau modificare, completare, anulare a actului notarial este necesar a fi făcută pe documentul aflat în arhivă și, în general, se întocmește de către notarul public în arhiva căruia se află actul original.
La încetarea activității notarului public, arhiva creată în decursul activității acestuia, se inventariază și preia de către Camera Notarilor Publici, urmând a fi gestionată în aceleași condiții ca și restul arhivei deținute.

,,Notarul public. Destinul unei profesii”

Urmând evoluția actelor notariale care se regăsesc în arhivele preluate de la notariatul de stat, se poate crea o imagine complexă a vremurilor în care actele notariale au fost instrumentate. Arhiva notarială reprezintă parte a istoriei poporului român, relevând într-un mod elocvent etapele prin care a trecut societatea, deci este un bun ce le va aparţine şi generaţiilor viitoare. CarteCosmin
Întrucât anul trecut s-au împlinit 20 de ani de notariat public, s-a realizat o lucrare de prestigiu sub egida Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, intitulată ,,Notarul public. Destinul unei profesii” avându-l ca autor pe d-nul Cosmin Mihailovici. Pentru a elabora o lucrare de o asemenea anvergură, autorul a desfășurat o adevărată activitate de cercetare istorică, trecând în revistă 20 de ani de activitate notarială.

Articol pus la dispoziţie de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu