Copia legalizată, conformă cu originalul

Copia legalizată, conformă cu originalul
23 octombrie 2015 Printează articolul

Copia legalizată este una dintre procedurile notariale solicitată relativ des notarului public, si care prezintă de cele mai multe ori un interes real pentru cetățean. Oare cine nu a avut nevoie vreodată de o copie legalizată?
Pentru a putea face o copie legalizată, adică o copie conformă cu originalul, este necesar ca solicitantul să prezinte notarului public înscrisul original. Acesta trebuie să nu prezinte corecturi, ștersături, adăugiri, cuvinte tăiate sau alte particularități. S-ar putea admite totuși modificări pe actul care urmează a fi legalizat, dar numai cu condiția ca acestea să fie confirmate, prin semnătură şi sigiliu, de autoritatea care le-a întocmit.
Actele de identitate sau titlurile de călătorie pot fi legalizate, fiind necesar a se preciza scopul în care urmează să fie folosite.
Documentul în copie legalizată nu are o perioadă de valabilitate. Excepție fac doar copiile legalizate ale documentelor aflate în arhivele notariatelor, care au o valabilitate de 6 luni. Se pot elibera copii legalizate de pe actele aflate în arhiva biroului notarial numai la cererea părților, succesorilor sau reprezentanților acestora, dar şi a celor care pot arată un drept sau un interes legitim.
Hotărârile judecătoreşti nu se pot legaliza la notar

Se pot elibera copii legalizate atât de pe documente în limba română, cât şi de pe documente întocmite într-o altă limba decât cea română, cu condiția ca un traducător autorizat să efectueze traducerea înscrisului, traducere ce rămâne în arhiva notarului public care face legalizarea, iar copia legalizată urmează a fi semnată atât de notar, cât şi de traducător.
Nu se pot efectua copii legalizate de pe hotărârile judecătorești, întrucât ceea ce prezintă partea este întotdeauna o copie conformă cu originalul, original care nu se eliberează niciodată, rămânând în arhiva instanței. Ca urmare, în cazul hotărârilor judecătorești, pentru a obține o altă copie conformă cu originalul, este necesar ca partea să se prezinte la arhiva instanței, unde va solicita documentul dorit. Mai scurt spus, dacă are o hotărâre judecătorească doar într-un exemplar şi, din diverse motive, îi mai trebuie un exemplar, respectivea persoană nu trebuie să meargă la notarul public, ci tot la instanţa care a emis hotărârea judecătorească, la biroul Arhivă. Acolo va solicita să i se elibereze o altă copie, noul înscris fiind conform cu originalul existent în arhiva instanţei.

Şi documentele plastifiate se pot legaliza
Unui înscris i se poate efectua copie legalizată în integralitatea lui sau doar a unei părți determinate din înscris, cu condiția să nu se denatureze întelesul integral al înscrisului.
Se pot efectua copii legalizate şi de pe înscrisuri plastifiate, dacă acestea nu prezintă alte particularități (modificări, ştersături, adăugiri etc.), cu precizarea că notarul va face mențiune pe copia legalizată că aceasta a fost eliberată de pe un document plastifiat.
În străinătate, copiile legalizate pot fi efectuate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, atât la cererea cetățenilor români, cât şi la cererea persoanelor fizice sau juridice străine. Concluzionând, este de la sine inţeles că atunci când vreţi să faceţi o copie legalizata primul drum trebuie să-l faceţi la un birou notarial. Nu uitaţi să aveti asupra dumneavoastră chiar documentul pe care doriţi ca notarul public să vi-l legalizeze.
Articol furnizat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR)

In imagine, notarul public Dumitru Viorel Manescu, presedintele UNNPR

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu