ECC România: Ce trebuie să faceţi dacă vi s-a pierdut sau deteriorat bagajul?

ECC România: Ce trebuie să faceţi dacă vi s-a pierdut sau deteriorat bagajul?
07 ianuarie 2017 Printează articolul

Ce trebuie să faceţi dacă vi s-a pierdut sau deteriorat bagajul sau a întârziat? este o întrebare pe care ori v-aţi pus-opersonal ori aţi auzit-o în rândul prietenilor. Ei bine, răspunsul la o asemenea întrebare implică mai mulţi paşi care trebuie urmaţi şi ECC România vă sfătuieşte să ţineţi seama de mai multe aspecte.

Paşii de urmat

Informaţiile de care ai nevoie şi de care este bine să şi ţii cont, aşa cum sunt ele explicate de Centrul European al Consumatorilor (ECC), îţi arată foarte simplu ce paşi trebuie urmaţi.

  • Depune imediat o reclamație – Property Irregularity Report (P.I.R.) la serviciul specializat din cadrul aeroportului; conține datele tale de identificare, ale zborului și ale bagajului înregistrat, precum și datele necesare identificării acestuia (tipul geamantanului, culoare, dimensiuni, etc.)
  • Transmite către compania aeriană o cerere de despăgubire. Pentru bagajul deteriorat/distrus reclamația se formulează imediat după descoperire, dar nu mai târziu de 7 zile de la data primirii bagajului.

Drepturile în cazul bagajului pierdut, întârziat sau deteriorat

Dacă s-au lămurit paşii care trebuie urmaţi, trebuie să ştii şi ce drepturi ai dacă ţi s-a pierdut sau deteriorat bagajul sau doar a întârziat.

  • Bagaj pierdut (nu este găsit în 21 de zile de la reclamare) – se acordă contravaloarea geamantanului, a obiectelor din bagaj și a celor de strictă necesitate achiziționate pentru a le înlocui pe cele pierdute
  • Bagaj întârziat (este găsit și predat în termen de 21 zile) – se acordă o sumă de bani pe care o poți utiliza pentru achiziționarea produselor de strictă necesitate (igienă, îngrijire personală, etc.) sau rambursarea sumelor plătite pentru obiectele de strictă necesitate achiziționate de tine pe cont propriu.
  • Bagaj deteriorat/distrus – se acordă contravaloarea obiectelor deteriorate/distruse

 Ce despăgubiri se acordă?

De regulă, companiile aeriene nu își asumă răspunderea pentru obiectele fragile din bagaj, pentru obiecte de valoare (bijuterii,  telefoane mobile, camere video, calculatoare), chei, documente și alte asemenea obiecte de valoare. Pentru a evita excluderea acestora, se recomandă încheierea unei asigurări de bagaje.

Detreminarea sumei acordate pentru obiectele probate din bagaj se face prin aplicarea unui grad de uzură de până la 10% pe an din valoarea dovedită a obiectelor.

Dacă nu poți proba valoarea obiectelor din bagajul pierdut, se acordă o despăgubire în funcție de greutatea bagajului (20 Euro/kg).

De regulă, maxim 1000 DST

Cuantumul despăgubirilor nu poate depăși maxim 1000 DST (DST – Drepturile speciale de tragere reprezintă moneda oficială a Fondului Monetar Internaţional. A fost creată în 1969 ca înlocuitor al etalonului aur în tranzacţiile internaţionale extinse. Cursul DST poate fi urmărit pe site-ul Băncii Naţionale a României, la adresa http://valutarbnr.ro/curs-valutar/dst . Prin excepție, suma poate depăși 1000 DST, dar nu poate depăși suma declarată de tine dacă ai făcut, la momentul înregistrării bagajului, o declarație specială privind interesul în livrarea la destinație și ai plătit o sumă suplimentară.

Documentele necesare pentru a fi despăgubit

Pentru a fi despăgubit, cel care se află în situaţia de a i se fi pierdut, întârziat sau deteriorat bagajul, trebuie să transmită către compania aeriană o serie de documente. Documentele sunt diferite, în funcţie de situaţie.

 Bagaj pierdut – P.I.R., tichetul de îmbarcare, eticheta bagajului, listă cu obiectele din bagaj însoțită de dovada valorii acestora prin documente fiscale, listă cu obiectele de strictă necesitate achiziționate pentru a le înlocui pe cele pierdute, însoțită de dovada valorii acestora.

 Bagaj întârziat – P.I.R., tichetul de îmbarcare, eticheta bagajului listă cu obiectele de strictă necesitate achiziționate pentru a le înlocui pe cele pierdute, însoțită de dovada valorii acestora.

 Bagaj deteriorat/distrus – P.I.R., tichetul de îmbarcare, eticheta bagajului, listă cu obiectele deteriorate/distruse din bagaj însoțită de dovada valorii acestora prin documente fiscale, raport de service din care să rezulte suma necesară a fi plătită pentru repararea geamantanului sau imposibilitatea reparării acestuia, după caz.

 

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu