Condiţiile în care acţionează mandatul de incapacitate

Condiţiile în care acţionează mandatul de incapacitate
15 aprilie 2016 Printează articolul

Mandatul de incapacitate este o instituție nouă care a fost reglementată de Codul Civil,a intrat în vigoare la data de 01.10.2011; vă prezentăm condiţiile în care acţionează mandatul de incapacitate. Mandatul de incapacitate presupune că o persoană care are capacitate deplină de exercițiu desemnează prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, o persoană care urmează a fi numită tutore pentru a se îngriji de persoana și bunurile sale, în cazul în care ar fi pusă sub interdicție judecătorească.

Tutorele se poate alege şi desemna la notarul public

Având în vedere situațiile tot mai diferite cu care societatea se confruntă, a apărut necesitatea reglementării unei noi instituții, existente în legislațiile altor state, care să dea posibilitatea cetățenilor ca, prefigurând o situație în care nu ar mai avea discernământul necesar pentru a se îngrijii de interesele lor, din cauza alienației sau debilității mintale, și ar necesita punerea sub interdicție, să stabilească prin voința proprie care să fie acea persoană.
Pentru o mai bună înţelegere, vă oferim un exemplu cât se poate de simplu. Să presupunem că o persoană are o vârstă mai înaintată şi deja a început să uite amănunte din viaţa personală şi chiar medicul o avertizează că nu este pe panta cea bună. Dar, cu toate acestea, persoana respectivă are încă discernământ. Ce este de făcut în această situaţie, deci înainte de a ajunge în situaţia de a nu mai avea discernământ ? Ei bine, dacă persoana în cauză are copii iubitori şi este sigură că va fi pe mâini bune, atunci poate să adopte şi o atitudine pasivă, să nu se îngrijoreze. Dimpotrivă, dacă viitorii moştenitori nu au în cap decât moştenirea şi mai deloc şi atenţia pentru persoana respectivă, atunci este bine să vă orientaţi dinainte. Mai exact, dacă persoana în cauză, deci cea care ar putea să nu mai aibă discernământ, are un bun prieten, deci o persoană pe care este sigură şi pe care poate conta, în sensul că aceasta îi va respecta interesele şi nu o va lăsa la greu, atunci este bine să se ia măsuri şi să se apeleze la notarul public. Concret, să aleagă, înainte de a ajunge în incapacitate, persoana care să-i reprezinte interesele.

Tutorele desemnat, numit de instaţa judecătorească

Persoana desemnată va fi numită tutore de către instanta judecătorească prin hotărâre de punere sub interdicție. Procedural, se urmează aceleași etape pentru punerea sub interdicție, dar persoana care va fi desemnată tutore este cea indicată de către parte prin actul făcut anterior. Condiția pentru ca actul să fie valabil și să își producă efectele este ca desemnarea să fie făcută înainte de apariția cauzelor de alienație mintală și a pierderii discernământului.

Revocarea tutorelui, tot prin act autentic

Actul de desemnare se înregistrează de către notarul public, în Registrul Național și în registrul special pentru evidența persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu. În acest fel, la momentul la care se va face desemnarea tutorelui, prin verificarea registrului se va lua act de voința celui pus sub interdicție pentru situația în care ar fi devenit incapabil.
Actul de desemnare poate fi revocat oricând, dacă dorința mandantului nu mai este ca acea persoană sa-l reprezinte pentru cazul în care ar fi pus sub interdicție. Revocarea făcută prin act autentic în fața notarului public se va comunica către registrele naționale pentru a se aduce la cunoștiința terților acest aspect.

Tutorele doar administrează bunurile, nu le moşteneşte

Mandatul pentru incapacitate aduce o serie de beneficii având în vedere că permite mandantului să desemneze persoana tutorelui, mai ales în situații în care pot fi fonduri de afaceri care lăsate în seama unor persoane necunoscătoare ar putea duce la pierderi însemnate pentru mandant. Nu trebuie confundată noțiunea de tutore cu cea de moștenitor, tutorele nefiind un beneficiar real, ci mai degrabă un împuternicit care se va ocupa de bunul mers al lucrurilor mandantului devenit incapabil, dar care nu va fi proprietar.

Articol pus la dispoziţie de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Sursa foto: http://www.gralon.net

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu