Cine nu poate lăsa în urmă un testament olograf

Cine nu poate lăsa în urmă un testament olograf
30 octombrie 2017 Printează articolul

Testamentul este ultimul act de voință al unei persoane numită testator.  Anumite persoane nu pot lăsa însă în urma lor un testament olograf, în acest caz fiind necesar un testament  autentic.

Testamentul are efecte după decesul testatorului, care poate în timpul vieţii sale să modifice integral sau parţial testamentul. Dacă bunul care a facut obiectul testamentului nu se mai află în patrimoniul testatorului la data decesului, atunci testamentul nu îşi mai poate produce efectele. Ca urmare, testatorul poate dispune liber de bunul său pe toată durata vieţii, fără a fi condiţionat de faptul că a făcut anterior un testament.

Testamentul, autentic sau olograf

Testamentul poate fi autentic sau olograf. Cel autentic este cel făcut la notarul public, cel olograf este testamentul scris în întregime, datat și semnat de mâna testatorului. Dacă testatorul nu stie să scrie, atunci nu va avea decât posibilitatea încheierii unui testament autentic.

Testamentul poate contine diferite clauze, pe lângă cele care se referă la patrimoniul succesoral. De exemplu, printr-un testament se poate recunoaşte un copil, se poate desemna persoana care urmează să fie numită tutore al copiilor testatorului, se poate da acordul pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule umane în scop terapeutic sau ştiinţific, se poate dispune modalitatea de efectuare a funerariilor sau se poate numi un executor testamentar care să împartă bunurile din masa succesorală între moştenitori conform voinţei testatorului.

Autentificarea testamentului

Procedura autentificării testamentului este reglementată în detaliu de Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale.  Conform prevederilor din Codul Civil, „testatorul poate fi asistat de unul sau de doi martori”. În cazul în care testatorul este asistat de martori, atunci aceştia vor semna şi ei testamentul. În situaţia în care testatorul nu poate să scrie, din cauza unei infirmităţi, a bolii sau a altor cauze, la porcedura autentificării este obligatoriu sa fie prezenţi doi martori, care să ateste că testamentul reprezintă ultima voinţă a testatorului. Semnăturile celor doi martori şi menţiunile făcute de notar că testatorul nu a ştiut sau nu a putut să semneze dintr-o cauză anume şi că actul reprezintă ultima voinţă a testatorului vor suplini semnătura acestuia.

Înscrierea în Registrul general electronic

După ce este întocmit, testamentul autentic este înregistrat într-un registru general electronic de evidenţă a testamentelor. Informaţiile cu privire la existenţa unui testament se pot da numai după decesul testatorului. Registrul informatic de evidenţă a testamentelor este util ori de câte ori se dezbate o succesiune, pentru că prin verificarea acestui registru se poate vedea dacă defunctul a lăsat sau nu testamente.

Tipuri de testament

Testamentele pot fi de trei feluri: testamente universale, testamente cu titlu universal şi testamente particulare. Testamentul universal este cel care conferă uneia sau mai multor persoane vocaţie la întreaga moştenire, cel universal este cel care dă dreptul uneia sau mai multor persoane la o fracţiune a moştenirii, iar testamentul cu titlu particular este cel care conferă dreptul la bunuri individuale, determinate.

Dreptul asupra bunurilor din moştenire se dobândeşte de la data decesului autorului, indiferent de momentul în care se dezbate succesiunea. Dezbaterea succesunii este necesară pentru a stabili care sunt bunurile şi cum se împart ele între moştenitori. Fără a se face dezbaterea succsiunii nu se poate dispune în nici un fel de bunurile din patrimoniul celui decedat.

Dispoziţiile testamentare

Sunt o serie de situaţii în care dispoziţiile testamentare devin ineficace.  O astfel de situaţie este cea în care cel în beneficiul caruia s-a făcut testamentul nu mai este în viaţă la data deschiderii moştenirii sau nu doreşte să primească bunurile care îi revin prin succesiune. Dacă bunul care a făcut obiectul unui testament cu titlu particular a pierit în totalitate, atunci legatul rămâne fără obiect.

Articol pus la dispoziţie de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România


adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu