DIVORȚUL LA NOTAR, AVANTAJOS PENTRU PĂRȚI

DIVORȚUL LA NOTAR, AVANTAJOS PENTRU PĂRȚI
07 decembrie 2015 Printează articolul

Procedura divorțului este de competența notarului public de la o dată relativ recentă, respectiv de la data intrării în vigoare a Noului Cod Civil.
Numărul mare de divorțuri încheiate pe cale notarială se datorează faptului că în această manieră se evită termenele lungi acordate de către instanța de judecată, precumaA și costurile ridicate cu avocați și taxe de timbru. Un alt motiv este discreția de care se bucură părțile în cadrul birourilor notariale, fapt care nu se întâmplă în instanțele de judecată.

Acte necesare

Cererea de divorț a părților se poate înregistra la notarul public cu sediul în circumscripția Judecătoriei sau a Tribunalului București, unde s-a încheiat căsătoria sau unde se află ultima locuință comună a soților.
Clik aici pentru a descărca cererea de divorţ.

Pentru depunerea cererii de divorț, părțile trebuie să prezinte notarului public actele de identitate, certificatele de naștere și certificatul de căsătorie, iar în situația în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, vor trebui prezentate și certificatele de naștere ale copiilor, precum și actele de identitate ale acestora, dacă au împlinit vârsta de 14 ani.

Declaraţia autentică a soţilor

Odată cu înregistrarea cererii de divorț, soții vor da o declarație autentică din care să reiasă care a fost ultima lor locuință comună, dacă există copii minori și dacă au înregistrat cerere de divorț la o altă instituție sau autoritate competentă. În situația în care s-a depus anterior o cerere pentru desfacerea căsătoriei la instanța de judecată sau la Oficiul de Stare Civilă, nu se mai poate înregistra cererea de divorț la notar până nu se face dovada desesizării autorității care a înregistrat prima cerere.

Depunerea cererii de divorț se va face personal în fața notarului public de către soți, iar în situația în care se dorește a se face prin împuternicit, acest lucru este posibil numai prin procură autentică care să cuprindă toate mențiunile necesare potrivit legii, din cuprinsul cererii de divorț.

30 de zile, termen de gândire

Notarul public va acorda un termen de reflecție de 30 de zile calendaristice pentru ca părțile să poată aprecia dacă decizia luată este potrivită pentru ele.
Originalul certificatului de căsătorie va rămâne în dosarul de divorț format în cadrul biroului notarial până la finalizarea procedurii.
Costul certificatului de divorț este de 500 de lei plus TVA, care se achită integral la momentul înregistrării cererii de divorț.

Când sunt copii minori, raport de la Autoritatea Tutelară

În situația în care există copii minori, în intervalul termenului de reflecție de 30 de zile calendaristice notarul public sesizează Autoritatea Tutelară competentă, în vederea efectuării raportului de anchetă socială privind minorii. Sesizarea notarului va avea atașată proiectul acordului soților privind exercitarea autorității părintești, locuința copiilor, modalitatea de păstrare a legăturilor personale și stabilirea contribuției fiecăruia dintre părinți la creștere, educare, învățătură și pregătirea profesională a copiilor după divorț.
Ca răspuns la cererea formulată de către notarul public, Autoritatea Tutelară efectuează ancheta socială și formulează raportul în consecință, pe care îl comunică notarului public având în vedere termenul stabilit pentru soluționarea cererii de divorț.

La termenul stabilit, soții se prezintă la notarul public și, în situația în care stăruie în cererea de divorț, notarul public admite cererea pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părților, verificând că sunt îndeplinite toate condițiile legale prevăzute pentru desfacerea căsătoriei și eliberează certificatul de divorț în care se va trece numele de familie pe care fiecare dintre soți îl va purta după divorț.certificat divort
În privința copiilor minori, notarul public autentifică acordul părinților cu privire la aceștia.

În certificatul de căsătorie se înscrie divorţul

Certificatul de căsătorie se restituie foștilor soți după ce se înscrie pe acesta mențiunea desfacerii căsătoriei prin certificatul de divorț respectiv.
După eliberarea certificatului de divorț, notarul public transmite câte un exemplar din acesta către Registrul Stării Civile deținut de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor și către Registrul Stării Civile de la locul unde s-a încheiat căsătoria.

Neprezentarea la termen, respingerea divorţului

În situația în care, la termenul stabilit, soții se prezintă la notarul public și nu mai doresc desfacerea căsătoriei, nu se înțeleg cu privire la numele de familie care urmează a fi purtat după divorț de către fiecare dintre ei, nu se înțeleg cu privire la obligațiile pe care le au cu privire la copii minori, își retrag cererea de divorț, se împacă sau unul ori ambii soți nu se prezintă la termenul stabilit, notarul public respinge cererea de divorț.

Articol pus la dispoziţie de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

  Categorie:
adaugă comentariu

2 comentarii

 1. iulie 06, 00:02 #1 Valentin Ionescu

  Parintii au decedat si nu am facut succesiunea. Este posibil sa o fac dupa ce au trecut 3 ani?

  Reply to this comment
  • iulie 25, 18:10 aida

   Da. Puteti sa faceti succesiunea si dupa ce au trecut trei ani. Singura diferenta este ca la succesiunea care se efectueaza dupa doi ani de la decesul unei persoane se va plati o taxa de 1 % care se aplica la masa succesorala, suma care merge la bugetul de stat.

   Reply to this comment

Adaugă comentariu