Notarii, obligaţi să autentifice declaraţiile privind donarea post-mortem

Notarii, obligaţi să autentifice declaraţiile privind donarea post-mortem
15 septembrie 2018 Printează articolul

Referitor la discuţiile din spaţiul public privind atribuţiile notarilor publici de a autentifica declaraţiile privitoare la donarea post-mortem, în scop terapeutic, a organelor, ţesuturilor şi celulelor şi de a înscrie declaraţiile şi datele de identificare ale donatorilor în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România face următoarele precizări.

Notarii publici au obligaţia de a înscrie în Registrul național al donatorilor de organe, țesuturi și celule datele de identificare ale donatorilor și declarațiile prin care aceștia consimt la donarea post-mortem, în scop terapeutic, a organelor, țesuturilor și celulelor. Respectiva obligaţie a fost reglementă prin Ordinul comun al ministrului Sănătății și ministrului Justiției nr.1158/14.12.2012, privind inființarea Registrului național al donatorilor de organe, țesuturi și celule (R.N.D.). Reamintim că RND a fost înființat la nivelul Ministerului Sănătății. Potrivit normelor metodologice privind funcționarea Registrului național al donatorilor de organe, țesuturi și celule (R.N.D.), notarul public care a autentificat o asemenea declaraţie are anumite obligaţii.

Normele metodologice, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 847/14.12.2012, cuprind 2 anexe:  • Anexa nr.2 – modelul declarației autentice; • Anexa nr.4 –  modelul formularului electronic de înscriere în R.N.D. Acestea sunt formularele pe care notarii publici instrumentatori trebuie să le utilizeze în cadrul acestei proceduri speciale.

Declaraţiile privind donarea, scutite de taxa notarială

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România precizează că declarațiile prin care donatorii consimt la donarea post-mortem, în scop terapeutic, a organelor, țesuturilor și celulelor sunt scutite de plata onorariului notarial. Scutirea de la plata taxei se face în baza dispozițiilor art. 26 alin. (1) lit. h), din Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici. Respectivele normel au fost aprobate prin Ordinul ministrului Justiției nr. 46/C/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România a comunicat tuturor notarilor publici, prin adresa nr.3994/18.09.2013 și ulterior prin adresa nr.2215/24.04.2014, toate informațiile necesare privind autentificarea declarațiilor și obligațiile notarilor publici de a înscrie în R.N.D datele de identificare ale donatorilor și declarațiile acestora. Aspectele în discuție au constituit de asemenea obiectul unor dezbateri cu prilejul simpozioanelor de pregătire profesională organizate de Institutul Notarial Român.

În sensul celor precizate, apreciem că niciun notar public nu poate să se prevaleze de necunoașterea prevederilor legale privitoare la autentificarea unei declarații prin care o persoană consimte la donarea post-mortem, în scop terapeutic, a organelor, țesuturilor și celulelor și la efectuarea formalităților aferente de înregistrare în R.N.D.

Biroul Comunicare și Relații Publice
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu