Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice
11 martie 2016 Printează articolul

Noutăți impozite și taxe locale 2016

Codul Fiscal a adus o serie de modificări în acest an. Revenim și vi le prezentăm pe cele mai importante și care sunt de foarte mare interes pentru contribuabili. În primul rând, toate persoanele juridice care deţin în proprietate/coproprietate clădiri au obligaţia de a depune declaraţii privind destinaţia spaţiului deţinut, declarație care trebuie depusă până la data de 31 martie 2016 (potrivit unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului din 23 martie 2016, termenul de depunere a acestei declaraţii s-a prelungit până pe 31 mai 2016).

Cum se calculează impozitul

Pentru clădirile rezidenţiale (cladiri care au destinaţie de locuit) aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile. Cota impozitului se stabilește prin hotărâre a consiliului local

Pentru clădirile nerezidenţiale (cladiri care au altă destinaţie decât de locuit) aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% – 1,3% asupra valorii impozabile. De asemenea, cota se stabileste prin hotărâre a consiliului local.

Raport de evaluare ANEVAR

“Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota de impozitare este de 5%. Reevaluarea nu se mai înregistrează în contabilitate. Valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă, rezultată din raportul de reevaluare, se înregistrează în baza de date ANEVAR.”, subliniază dl. Viorel Huidici, șeful Serviciului Taxe și Impozite Locale al orașului Chitila, județul Ilfov.
Un evaluator autorizat de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) se poate găsi chiar pe site-ul ANEVAR, unde există o listă a evaluatorilor care și-au exprimat disponibilitatea de a efectua evaluări necesare impozitării clădirilot. Lista acestor evaluatori este disponibilă la adresa http://nou.anevar.ro/noutati/04-mar-2016-evaluatorii-autorizati-disponibili-pentru-efectuarea-rapoartelor-evaluare-pentru.

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu