ECC România/Soluționarea amiabilă a litigiilor

ECC România/Soluționarea amiabilă a litigiilor
07 ianuarie 2016 Printează articolul

ECC România, ca parte a Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor, are competenţă numai în soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor transfrontaliere de consum, așa cum se sugerează excelent în foto (fotografie preluată de pe site-ul www.eccromania.ro). Litigiile transfrontaliere de consum sunt acele litigii ivite ca urmare a achiziţionării de către un consumator rezident în România a unor produse/servicii defectuoase de la un operator economic cu sediul într-un stat membru al UE, altul decât România, precum şi acele litigii ivite ca urmare a achiziţionării de către un consumator rezident într-un alt stat membru al UE a unor produse/servicii defectuoase de la un operator economic cu sediul în România.
ECC România (www.eccromania.ro) se poate implica în soluționarea pe cale amiabilă numai a litigiilor transfrontaliere dintre consumatori şi operatori economici, nu şi a litigiilor transfrontaliere dintre doi consumatori – persoane fizice – sau dintre doi operatori economici.
Consumator este, potrivit legislației din România și din UE, acea persoană fizică ce achiziționează produse și servicii pentru uzul propriu sau al familiei sale.
Consumatorul este rugat să ia legătura cu operatorul economic reclamat înainte de a transmite o reclamație către ECC Romania. În cazul în care acest contact prealabil nu există, cazul va fi acceptat numai după ce consumatorul probează că a transmis o sesizare comerciantului și nu a primit un răspuns sau răspunsul primit nu este unul satisfăcător.

Tipuri de reclamații
Reclamația către ECC poate fi făcută prin intermediul formularului standard de sesizare online, disponibil aici, prin scrisoare, trimisă pe adresa Centrului European al Consumatorilor din România, Str. Maior Aviator Ștefan Sănătescu nr. 44, et. 1, ap. 2, Sectorul 1, București, RO-011478, România, sau prin e-mail, pe adresa office@eccromania.ro.

Consumatorul trebuie să atașeze la cazul transmis toate documentele doveditoare care susțin afirmațiile sale: contract, comandă, rezervare, factură, bilete, dovada plății (extras bancar), reclamaţia transmisă către operatorul economic reclamat şi corespondența purtată cu acesta, după caz etc. În cazul în care consumatorul nu a ataşat reclamaţiei sale aceste documente, va primi o înștiințare din partea ECC Romania în acest sens, litigiul urmând să fie analizat și supus procedurii de soluţionare pe cale amiabilă, numai în cazul în care documentele relevante sunt transmise.
Activitatea Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor presupune facilitarea obținerii unei soluții pe cale amiabilă cu operatorul economic reclamat. Niciunul din Centrele din Rețea nu are posibilitatea de a face verificări și de a aplica sancțiuni. Niciunul din Centrele din Rețea nu poate face o evaluare a unor eventuale compensații datorate consumatorilor, această evaluare aparţinând, de regulă, instanţelor de judecată. Însă, Centrele din Reţea pot informa consumatorul asupra cuantumului compensaţiilor atunci când acestea sunt stipulate de prevederile legale europene sau pot solicita consumatorilor să indice suma solicitată drept compensaţie/despăgubire de la operatorul economic reclamat, în funcţie de prejudiciul suferit, evaluarea acesteia aparţinând consumatorului.
În principiu, Centrul Consumatorului (Centrul din statul unde se află rezidența consumatorului) preia cazul, îl analizează și, dacă toate condițiile sunt îndeplinite, îl transmite prin intermediul unei baze de date online către Centrul Comerciantului (Centrul din statul în care se află sediul operatorului economic reclamat), care va încerca să ajungă la o soluție pe cale amiabilă cu operatorul economic reclamat.
Termene
Consumatorul va fi informat asupra primirii reclamației sale în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la momentul ajungerii acesteia la ECC România.
În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la momentul primirii confirmării, consumatorul va fi informat asupra rezultatului evaluării preliminare a cazului. Evaluarea preliminară poate duce la una din următoarele soluții: acceptarea cazului și introducerea acestuia în baza de date, respingerea motivată a cazului sau solicitarea de informații/documente suplimentare.
În cazul acceptării cazului consumatorul va fi informat asupra numărului de înregistrare, asupra drepturilor sale legale, precum și asupra procedurii propriu-zise de soluţionare a litigiului.
În cazul solicitării de informații/documente suplimentare, cazul va fi prelucrat numai după primirea acestora, în termen de maximum 7 zile lucrătoare. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la solicitare consumatorul nu transmite informațiile/documentele solicitate, cazul va fi clasat, urmând a fi redeschis numai atunci când dosarul cazului va fi complet.
După introducerea în baza de date, Centrul Comerciantului are la dispoziție un termen de 7 zile lucrătoare pentru a-l accepta. De la momentul acceptării sunt necesare maximum 10 săptămâni pentru a se încerca găsirea unei soluții, acest termen fiind unul recomandat de către Comisia Europeană. În situații justificate, acest termen poate fi prelungit – de exemplu atunci când Centrul Comerciantului consideră, ca urmare a discuțiilor cu operatorul economic, că poate obține o soluție, deși termenul de 10 săptămâni a expirat.
Consumatorul va fi informat asupra soluției propuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

Mai multe informații despre cum puteți depune o sesizare la ECC Romania găsiți pe site-ul ECC România.

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu