Cum achităm impozitul pe clădiri

Cum achităm impozitul pe clădiri
21 ianuarie 2016 Printează articolul

În acest an, impozitul pe clădiri se calculează potrivit unor noi reglementări stipulate în Codul Fiscal, deci după reguli noi. Impozitul pe clădiri este stabilit în funcţie de destinaţia clădirii, anume: rezidenţială, mixtă şi nerezidenţială.

Pentru clădirile de locuit nu se depun declarații noi

Pentru clădirile rezidenţiale, deci acele imobile care sunt folosite doar pentru locuit, proprietarii acestora nu au obligaţia depunerii unei declaraţii noi, impozitul fiind calculat după regulile anilor trecuți. Evident, aceasta nu înseamnă că valoarea impozitului pe casă va fi aceeași ca anul trecut. În funcție de majorarea votată de fiecare consiliu local, și valoarea impozitului va fi mai mare, la impozitul de anul trecut aplicându-se exact procentul de majorare votat de fiecare primărie în parte. De exemplu, dacă pentru o garsonieră în suprafață de 20 de metri pătrați proprietarul a plătit un impozit de 50 de lei, anul acesta impozitul va fi mai mare. Dacă la nivelul localității respective sau al sectorului s-a decis majorarea impozitelor pe clădiri cu 15 %, impozitul datorat anul acesta pentru aceeași garsonieră din exemplul nostru de mai sus va fi în valoare de 57,50 lei (50 de lei – valoarea impozitului de anul trecut, plus 7,50 lei majorarea de 15 %).

Pentru clădirile folosite în scop economic, obligatoriu declarații noi

Pentru clădirile nerezidenţiale proprietate a persoanelor fizice (clădiri folosite pentru activităţi administrative, comerciale) proprietarii acestora au obligaţia depunerii unei declaraţii (model 2016 – ITL), în care se va justifica valoarea clădirii. Nedepunerea declaraţiei şi a documentelor justificative până la data de 31.03.2016 (potrivit unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului din 23 martie 2016, termenul de depunere a acestei declaraţii s-a prelungit până pe 31 mai 2016), va conduce la un calcul al impozitului pe clădiri cu o cotă de 2% aplicată valorii impozabile pentru clădirile nerezidenţiale, adică impozitul va fi mai mare de peste 10 ori. Evident, și în cazul depunerii declarației impozitul va fi mult mai mare decât ceea ce se plătește dacă acea clădire era folosită exclusiv ca locuință.
Totodată, pentru clădirile cu destinaţie mixtă impozitul se va calcula prin însumarea impozitului pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu cel pentru suprafaţa în scop nerezidenţial. Nedepunerea declaraţiei (model 2016 – ITL) până la 31.03.2016 (potrivit unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului din 23 martie 2016, termenul de depunere a acestei declaraţii s-a prelungit până pe 31 mai 2016) va conduce la calculul impozitului cu o cotă de 2% aplicată valorii impozabile pentru întreaga suprafaţă, ceea ce va face ca impozitul să fie de peste 20 ori mai mare.
Obligativitatea depunerii declaraţiei revine atât persoanelor fizice care deţin în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă sau nerezidenţială, cât şi persoanelor juridice. Concluzionând, nu toți proprietarii de clădiri trebuie să depună declarați, ci doar cei care au o firmă, fie ea cât de mică.

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu