Condiţii pentru acordarea ajutorului de deces

Condiţii pentru acordarea ajutorului de deces
20 august 2017 Printează articolul

Ajutorul în cazul unui deces este acordat pentru persoana asigurată în sistemul public de asigurări sociale, pentru pensionari, dar şi pentru un membru de familie care nu era asigurat.

În cazul decesului unui asigurat sau al unui pensionar, ajutorul acordat de Casa Naţională de Pensii Publice se poate ridica de către soţul supravieţuitor, de copil, de părinte, de tutore, de curator sau de orice persoană care dovedeşte, în scris, că a suportat cheltuielile cu înmormântarea. Dacă a decedat un membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces va fi dat numai persoanei asigurate sau pensionarului.

Reguli generale

Prin membru de familie, în accepţiunea legii, se înţeleg soţul sau soţia, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Dar şi copiii, indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani.

Totodată, membri ai familiei, în acelaşi înţeles al legii, sunt părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, prestaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap. În lipsa acestuia, se va prezenta actul medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data la care boala a fost diagnosticată.

Cuantumul ajutorului de deces se actualizează în fiecare an, odată cu Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Acest ajutor nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.

Ca o condiţie principală, ajutorul de deces se acordă în termen de 24 de ore după ce a fost depusă solicitarea.

Actele necesare

Iată ce acte trebuie să prezentaţi la Casa de Pensii, pentru acordarea ajutorului de deces.

  • Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale.
  • Certificatul de deces, în original şi copie.
  • Actul de identitate al solicitantului.
  • Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator.
  • Acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces. Păstraţi deci toate chitanţele care v-au fost eliberate, atât de către firma de pompe funebre care s-a ocupat cu îmbălsămarea şi transportul decedatului, cât şi chitanţele de înhumare, de la biserica de care apaţine cimitirul unde a avut loc înmormântarea.
  • Certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia.
  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu