Ce regim matrimonial alegem?

Ce regim matrimonial alegem?
07 septembrie 2016 Printează articolul

Cum Codul Civil s-a schimbat, atunci când ne căsătorim putem alege un regim matrimonial dintre cele trei existente, deci alegem ce regim matrimonial ne convine mai mult. Cu alte cuvinte, la data încheierii căsătoriei viitorii soți au posibilitatea sa-si aleagă regimul matrimonial, dintre trei tipuri de regim matrimonial pe care Codul Civil le reglementează.

Comunitatea legală sau varianta clasică

Unul dintre regimurile matrimoniale pe care le putem alege este comunitatea legală, regim matrimonial cu care suntem obişnuiţi dinainte de 1989. Comunitatea legală este regimul matrimonial tradițional, unicul existent înainte de 1 octombrie 2011, data modificării Codului Civil. Acest regim presupune că, de la data încheierii căsătoriei, soții au un patrimoniu comun, iar bunurile pe care le dobândesc devin bunuri comune în devălmășie, fără a fi stabilită cota de participare a fiecăruia dintre ei.
Chiar dacă la semnarea actelor prin care se dobândește dreptul de proprietate, în timpul căsătoriei, este prezent numai unul dintre soți, regimul juridic al bunului dobândit este acela de bun comun al ambilor soți.

Separaţia bunurilor prin convenţie matrimonială

Un alt regim matrimonial este cel al separaţiei bunurilor. Soții au posibilitatea să aleagă regimul matrimonial al separației de bunuri, care presupune încheierea unei convenții matrimoniale. Este obligatoriu ca la încheierea convenției matrimoniale să fie prezente toate părțile, persoanal sau prin mandatar, convenția matrimonială de separație de patrimonii încheindu-se în mod obligatoriu la notar, în formă autentică.
Dacă soții au încheiat o convenție de separație de patrimonii, înseamnă că bunurile dobândite de ei în timpul căsătoriei nu vor mai fi bunuri comune. Bunurile vor fi bunuri proprii ale unuia sau celuilalt dintre soți, în funcție de care dintre ei este dobânditor și semnează actul.
Acest tip de regim matrimonial ne este cunoscut îndeosebi din filme, sub denumirea de contract prenupţial. Convenția de separație de patrimonii se practică mai ales în lumea celor care posedă mari averi, posesorul marii averi protejându-se, astfel, de cei care ar putea fi doar nişte vânători/vânătoare de avere, nicidecum un soţ iubitor sau o soţie iubitoare.

Comunitatea convenţională

Cel de al treilea regim matrimonial posibil este cel al comunității convenționale. Este un regim matrimonial asemănător separaţiei bunurilor. Şi acest regim matrimonial presupune încheierea unei convenții matrimoniale, la fel ca regimul separației, cu toate părțile prezente, personal sau prin mandatar, în fața notarului public. Convenția prin care se alege regimul comunității convenționale poate cuprinde clauze privind extinderea comunității, prin includerea în comunitate a unor bunuri proprii, restrângerea comunității la anumite bunuri sau datorii anume determinate în convenție, modificarea gestiunii bunurilor prin obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare. Bunurile dobândite în timpul comunității convenționale vor fi proprii sau comune, în funcție de alegerea soților.

Când alegem regimul matrimonial?

Ce regim matrimonial alegem?

Alegerea regimului matrimonial (comunitatea legală, separaţia bunurilor sau comunitatea convenţională) se poate face înainte sau după încheierea căsătoriei, astfel:
• înaintea căsătoriei, prin întocmirea declarației de căsătorie;
• înaintea căsătoriei, prin încheiere unei convenții matrimoniale în formă autentică notarială;
• după încheierea căsătoriei, prin încheierea unei convenții matrimoniale în formă autentică notarială, după cel puțin un an de la încheierea căsătoriei.
Raporturile patrimoniale dintre soți nu pot fi supuse decât unuia dintre cele trei regimuri matrimoniale. Concluzionând, regimurile matrimoniale nu pot fi combinate între ele, putând opta doar pentru unul dintre cele trei enumerate şi explicate.

Articol pus la dispoziţie de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu