Amenzile pentru fumat, până la 15.000 de lei

Amenzile pentru fumat, până la 15.000 de lei
18 martie 2016 Printează articolul

Legea antifumat, care a intrat în vigoare de joi, 17 martie 2016, interzice fumatul în spațiile închise de la locul de muncă și în spațiile publice închise. Sancțiunile pentru încălcarea prevederilor legii pornesc de la 100 de lei (în cazul persoanelor fizice) și ajung până la 15.000 de lei.
Astfel, persoanele fizice care fumează în spațiile în care fumatul este interzis riscă o amendă contravențională de la 100 la 500 de lei. Persoanele juridice care administrează spațiile în care fumatul este interzis pot primi amendă contravențională de 5.000 de lei (la prima abatere), de 10.000 de lei și suspendarea activității până la remedierea situației (la a doua abatere), sau de 15.000 de lei și închiderea unității la următoarea abatere.

Cine dispune sancționarea

Sancțiunile pot fi aplicate de către reprezentanții Poliției Locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne (Poliția Română, Jandarmeria, IGSU, Poliția de Frontieră), atunci când angajații sau/și cetățenii fumează într-un spațiu în care fumatul este interzis. De asemenea, amenzile pot fi dispuse și de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în cazul în care aceștia constată că sunt încălcate prevederile art. 39 alin. (9) lit. e) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, și/sau dacă în regulamentul intern nu sunt cuprinse prevederi referitoare la răspunderea disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016.

Sancțiuni disciplinare

În plus, legea prevede sancțiuni și pentru angajații care fumează într-un spațiu închis de la locul de muncă. Angajatul poate fi sancționat de către angajator, prin regulamentul intern în care sunt prevăzute sancțiuni interne (în conformitate cu Codul Muncii) sau de către un reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei acțiuni de control, că angajatul fumează într-o zonă în care fumatul este interzis.
Sancțiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt cele disciplinare prevăzute în Codul muncii:
• avertismentul scris;
• retrogradarea din funcție (cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea) pentru o durată de cel mult 60 de zile;
• reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni, cu 5-10%;
• reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni, cu 5-10%;
• desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Cu excepția avertismentului scris, toate celelalte măsuri disciplinare necesită efectuarea unei cercetări disciplinare înainte de a fi aplicate.

Persoane juridice

O persoană juridică poate fi sancționată de către un reprezentant al Poliției Locale sau MAI atunci când acesta constată, în cadrul unei acțiuni de control, că angajații sau/și cetățenii fumează într-un spațiu în care fumatul este interzis. De asemenea, sancțiunea poate fi dispusă de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă. Totodată, aceștia sunt abilitați să verifice dacă regulamentul intern cuprinde prevederi referitoare la răspunderea disciplinară a salariaților pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 15/2016.

Sesizări

Sesizarea încălcării legii se poate face de către angajați sau/și cetățeni prin:
• apelarea numărului de telefon al poliției locale sau al reprezentanților locali ai MAI, în localitățile în care nu există poliție locală;
• apelarea inspectoratului teritorial de muncă, în cazul în care angajatorul nu are elaborate/completate regulamentele interne conform art. 5 din Legea nr. 15/2016.

Locuri unde este interzis fumatul

Potrivit legii, se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.
Concret, fumatul este interzis complet în următoarele situații:
• spațiile închise din toate locurile de muncă:
• halele industriale, spațiile de depozitare, birourile și camerele, sălile de ședință, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, balcoanele închise etc.;
• instituțiile publice centrale și locale;
• unități comerciale: magazine, expoziții/târguri în spațiu închis, centre comerciale, piețe închise etc.;
• restaurante, baruri, cafenele, terase închise, unități de cazare, cluburi – inclusiv cele cu acces restricționat, cazinouri, săli polivalente etc.;
• unități cultural-artistice, sportive, recreative;
• toate mijloacele de transport în comun (unde nu se va mai putea folosi nici țigareta electronică), autogări, gări, aeroporturi, peroane și refugii închise, taxiuri, mașina de serviciu, ambulanță, inclusiv în cabina șoferului, vatmanului, mecanicului de tren etc;
• toate spațiile din unitățile de învățământ, medico-sanitare și de protecție a copilului, inclusiv în curtea unităților;
• locurile de joacă pentru copii, indiferent dacă sunt amplasate în interior sau exterior;
• spațiile comune din clădirile de locuințe: holuri, lift etc.

Locuri unde se mai poate fuma

Românii mai pot fuma în spațiile publice în aer liber sau spațiile de la locul de muncă:
• fără acoperiș sau cu acoperiș și cu mai puțin de doi pereți: curte, balcoane deschise, terase deschise, chioșcuri deschise etc.;
• delimitate de parapete ori paravane de delimitare, gărdulețe de delimitare, jardiniere, umbrele sau orice alt tip de mobilier stradal;
• care au închideri laterale sau/ și acoperiș retractabile ce formează temporar pereți ori acoperiș, dar doar atunci când structura de închidere este complet închisă/ strânsă astfel încât peretele ori acoperișul nu este vizibil: terasele, pavilioanele, chioșcurile când au jaluzelele, ușile pliabile, elementele demontabile etc. pliate/ închise în totalitate astfel încât spațiul devine deschis;
De asemenea, alte spații în care se mai poate fuma sunt:
• Peroanele, refugiile, stațiile mijloacelor de transport în comun dacă sunt deschise sau au acoperiș și doar un perete.
• Parcurile, în afara locurilor de joacă pentru copii.
• Locuințe, inclusiv orice spațiu închis în care nu se desfășoară activitate economică (nu este loc de muncă).
• Alte spații unde se desfășoară evenimente personale precum corturile, terasele, pavilioanele, dar care nu sunt loc de muncă (nu se desfășoară activitate economică).

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu