Ajutorul de handicap grav: drepturi generale

01 februarie 2016 Printează articolul

Persoanele cu handicap grav beneficiază de anumite drepturi care sunt însoţite de indemnizaţii şi scutiri de plată pentru anumite servicii. Drepturile persoanelor cu handicap grav sunt următoarele:
• indemnizaţie lunară, indiferent de venituri;
• buget personal complementar, indiferent de venituri;
• asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale; în cazul în care angajatorul (administraţia publică locală) nu poate asigura un asistent personal, persoana cu handicap poate opta pentru primirea lunară a unei indemnizaţii. Opţiunea se depune în scris, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de pe raza teritorială de domiciliu;
• gratuitate la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul;
• gratuitate la transportul interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an;
• persoanele cu afecţiuni renale, care necesită hemodializă în alte localităţi decât în cele de domiciliu, au gratuitate şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă;
• scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane;
• scutire de la impozitul pe veniturile din salarii;
• scutire de impozit pe veniturile din pensii;
• scutire de la impozitul pe clădire şi pe teren;
•scutire de la taxa asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi motociclurilor adaptate handicapului;
• scutire de la plata taxei de timbru pentru autovehiculele special modificate în scopul conducerii, preluării şi transportării persoanelor cu handicap (taxă de primă înmatriculare).
• scutire de la taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
• scutire de la taxa hotelieră;
• scutire de la taxa de utilizare a drumurilor naţionale (rovinietă), în cazul persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate;
• asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, în limitele stabilite prin Contractul- cadru;
• dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, în limitele stabilite prin Contractul- cadru;
• un bilet gratuit de tratament balnear pe an, pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;
• gratuitate la bilete (inclusiv pentru însoţitor) pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive;
• subvenţionarea dobânzii pentru un credit în vederea achiziţionării unui autoturism şi pentru adaptarea locuinţei la nevoile individuale de acces (condiţiile fiind de a plăti ratele la scadenţă şi de a se încadra în maximum 10.000 de euro, respectiv maximum zece ani);
• protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap şi care sunt în imposibilitatea de a-şi administra bunurile personale.

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu