Ajutorul de handicap grav: drepturi generale

by stiriAdmin | februarie 1, 2016 10:06 am

Persoanele cu handicap grav beneficiază de anumite drepturi care sunt însoţite de indemnizaţii şi scutiri de plată pentru anumite servicii. Drepturile persoanelor cu handicap grav sunt următoarele:
• indemnizaţie lunară, indiferent de venituri;
• buget personal complementar, indiferent de venituri;
• asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale; în cazul în care angajatorul (administraţia publică locală) nu poate asigura un asistent personal, persoana cu handicap poate opta pentru primirea lunară a unei indemnizaţii. Opţiunea se depune în scris, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de pe raza teritorială de domiciliu;
• gratuitate la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul;
• gratuitate la transportul interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an;
• persoanele cu afecţiuni renale, care necesită hemodializă în alte localităţi decât în cele de domiciliu, au gratuitate şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă;
• scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane;
• scutire de la impozitul pe veniturile din salarii;
• scutire de impozit pe veniturile din pensii;
• scutire de la impozitul pe clădire şi pe teren;
•scutire de la taxa asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi motociclurilor adaptate handicapului;
• scutire de la plata taxei de timbru pentru autovehiculele special modificate în scopul conducerii, preluării şi transportării persoanelor cu handicap (taxă de primă înmatriculare).
• scutire de la taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
• scutire de la taxa hotelieră;
• scutire de la taxa de utilizare a drumurilor naţionale (rovinietă), în cazul persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate;
• asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, în limitele stabilite prin Contractul- cadru;
• dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, în limitele stabilite prin Contractul- cadru;
• un bilet gratuit de tratament balnear pe an, pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;
• gratuitate la bilete (inclusiv pentru însoţitor) pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive;
• subvenţionarea dobânzii pentru un credit în vederea achiziţionării unui autoturism şi pentru adaptarea locuinţei la nevoile individuale de acces (condiţiile fiind de a plăti ratele la scadenţă şi de a se încadra în maximum 10.000 de euro, respectiv maximum zece ani);
• protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap şi care sunt în imposibilitatea de a-şi administra bunurile personale.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/ajutorul-de-handicap-grav-drepturi-generale/