Tichete sociale pentru Crăciun

Tichete sociale pentru Crăciun
10 octombrie 2016 Printează articolul

Persoanele aflate în dicficultate şi care domiciliază în Sectorul 4 pot depune cerere pentru tichete sociale de Crăciun. Termenul limită până la care se depun aceste cereri este 30 octombrie 2016.

Acte necesare

Cererile se pot depune la cele trei sedii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 4, ale căror adrese sunt următoarele: Şos.Olteniţei nr. 252-254, Str. Enache Ion nr.1 A şi Bd. Metalurgiei nr. 89 – Liceul „Miron Nicolescu”. Cererile vor fi însoţite, obligatoriu, de acte doveditoare de identitate și de venit pentru fiecare membru al familiei (în funcţie de situaţia fiecărui solicitant), astfel :
• copie act de identitate (B.I./C.I./A.P.c.n pentru toți membrii familiei);
• adeverință venit net din ultima lună eliberată de angajator, care să includă toate bonificațiile suplimentare sau declarație notarială pentru cei care realizează venituri ocazionale;
• adeverinţă din care să rezulte că solicitantul se află în evidența Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă (AMOFM);
• adeverintă de alocație de întreținere pentru minorii dați in plasament familial sau încredințați;
• talon de plată pensie din ultima lună pentru toate tipurile de pensii;
• hotărâre judecătorească definitivă de incredințare minori şi actualizare pensie de întreținere;
• hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de încredințare sau plasament familial a minorului;
• documente din care să rezulte calitatea de tutore sau curator a solicitantului;
• acte din care să reiasă regimul juridic al locuinței (copie);
• declarație notarială pentru persoanele care nu realizează venituri;
• acte de stare civilă din care să rezulte relația de rudenie cu proprietarul decedat sau, după caz, calitatea de moștenitor;
• copie certificat deces proprietar pentru situația menționată mai sus;
• alte documente (după caz);
• dosar cu șină.

Valoare tichete sociale

Valoarea tichetelor sociale este diferită, în funcţie de venitul obţinut, astfel:
• 200 de lei pentru persoanele singure care au un venit mai mic de 400 de lei;
• 200 de lei pentru fiecare membru al familiei al carei venit este mai mic de 400 de lei/membru de familie;
• 150 de lei pentru persoanele singure care au un venit cuprins între 401 lei şi 2/3 din salariul minim brut pe țară garantat în plată (833 de lei);
• 150 de lei pentru fiecare membru din familia care are un venit cuprins între 401 lei şi 2/3 din salariul minim brut pe țară garantat în plată (833 de lei).
Tichetele pentru Crăciun se vor acorda o singură data, în perioada sărbătorilor de iarnă. Distribuirea tichetelor pentru Crăciun se va face în perioada 13 – 23 decembrie 2016, la sediul instituţiei din Bulevardul Metalurgiei nr. 89 (în incinta Liceului „Miron Nicolescu”). Relaţii suplimentare privind Tichetele pentru Crăciun se pot obţine telefonic, la numerele de telefon: 0372.900.789 şi 0372.733.782 sau prin e-mail, la adresa cms@dgaspc4.

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu