Surprize salariale pentru cadrele didactice din mediul preuniversitar

Surprize salariale pentru cadrele didactice din mediul preuniversitar
12 februarie 2018 Printează articolul

Ministerul Educaţiei Naţionale pregăteşte ceva surprize salariale pentru cadrele didactice din mediul preuniversitar. Este vorba de valorile nete ale onorariilor primite pentru evaluările de manuale școlare care sunt, în acest an, cu peste 30% mai mari decât cele acordate anul trecut.

Apel public pentru selecţie de cadre didactice

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) reia apelul public pentru selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasele I-VI.

Înscrierea se derulează exclusiv online, în perioada 12 – 19 februarie 2018, prin completarea formularului publicat pe site-ul CNEE.

Procesul  se va derula conform prevederilor ordinului ministrului educației nationale nr. 5.645/2017 și vizează atât selecția profesorilor cu statut de evaluatori cooptaţi, cât și a specialiştilor externi (absolvenţi de studii superioare în domeniul Știinţe ale educaţiei).

“Misiunea experților selectați este de a analiza și evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de autori/grupuri de autori. Principiile care stau la baza selecţiei sunt competenţa şi experienţa acumulate/probate, precum şi disponibilitatea manifestată pentru implicarea în activităţile de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul școlar anterior.”, se spune într-un comunicat al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Criterii de selecţie

Pentru a fi selectate în calitate de evaluatori cooptați, cadrele didactice trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe, anume:

  • să fie angrenate în activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învățământ și disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare;
  • să probeze că posedă specializarea corespunzătoare sau o specializare înrudită, care-i acordă dreptul de a preda disciplina la care s-a înscris şi de a evalua proiectele de manuale şcolare depuse la disciplina în cauză.
  • să aibă, obligatoriu, abilități practice de operare pe computer.

Condiţii pentru prioritate la selecţie

După cum subliniază CNEE, în procesul de selecție a evaluatorilor cooptați vor avea prioritate cadrele didactice care deţin anumite grade didactice sau titluri ştiinţifice, precum:

  • gradul didactic I în domeniul disciplinei/în domenii conexe celui pentru care se înscriu;
  • titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză/arii conexe;
  • au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces.

Activitatea grupurilor de lucru este supusă monitorizării CNEE. În situația în care cadrele didactice selectate nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, acestea pot fi înlocuite cu persoanele desemnate ca rezerve în urma selecției.

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu