Promisiunile costă. Deficit de 2,2 miliarde de lei pe primele cinci luni

Promisiunile costă. Deficit de 2,2 miliarde de lei pe primele cinci luni
27 iunie 2017 Printează articolul

Execuţia bugetului general consolidat pe primele cinci luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 2,2 miliarde de lei, respectiv 0,27% din PIB, deci avem un deficit bugetar de 2,2 miliarde de lei, după cum recunoaşte însuşi Ministerul Finanţelor Publice. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, deficitul înregistrat pe primele cinci luni ale lui 2017 este de aproape trei ori mai mare. Concret, pe primele cinci luni ale anului trecut deficitul bugetar a fost de 0,8 miliarde de lei, adică 0,1 % din Produsul Intern Brut (PIB).  Şi aceasta în condiţiile în care veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 98,4 miliarde de lei, adică 12,1% din PIB, au fost cu 7,9% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent. Concluzionând, economia merge, la fel şi colectarea taxelor şi impozitelor, dar nenorocirea este că cheltuim prea mult, că doar sunt de onorat promisiunile elctorale.

Creşteri la colectarea contribuţiilor şi impozitelor

Față de anul trecut, s-au înregistrat creşteri la colectarea contribuțiilor sociale (+15,9%), a impozitului pe salarii și pe venit (+12,9%), a impozitului pe comerț exterior și pe tranzacții internaționale (+10,1%), a veniturilor din capital (+13,2%), precum și la colectarea impozitelor și taxelor pe proprietate (+20,6%).

Colectarea altor impozite și taxe pe bunuri și servicii a crescut cu 64,4% față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată, în principal, de evoluția încasărilor aferente contribuției datorate pentru medicamente, precum și pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Micşorarea cotei TVA a dus la scăderea sumelor colectate

În ceea ce privește colectarea TVA, s-a înregistrat o scădere cu 5% față de primele cinci luni ale anului 2016, pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2016, a cotei standard de TVA de la 24% la 20%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2016. Totodată, începând cu luna februarie 2017 se reflectă în încasări și efectele reducerii cotei standard de TVA, de la 20% la 19%.

Şi la colectarea accizelor stăm ceva mai rău, încasarea acestora fiind cu 9,4% mai mică, prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, fiind influențate de reducerea nivelului acestora pentru unele produse energetice, la 1 ianuarie 2017.

La plăcinte înainte

În schimb, când vine vorba de a cheltui, la fel ca la plăcinte, suntem primii. Au fost alocate 4,6 miliarde de lei, din care 4,2 miliarde lei reprezintă sume aferente proiectelor din domeniul agriculturii, care vor fi decontați din sumele primite de la Uniunea Europeană.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 100,6 miliarde lei, au crescut cu 9,4% față de aceeași perioadă din anul precedent, iar cheltuielile de personal au avut o creștere de 19,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a majorărilor salariale acordate angajaților din sănătate și din educație, din administrația locală și din instituțiile publice de spectacole sau concerte.

Chletuieli mai mari cu asistenţa socială

Nu este rău că avem cheltuieli mai mari cu asistenţa socială, dar ar fi prudent să nu exagerăm şi, în contra partidă,  să tăiem din alte părţi – de exemplu din salariile procurorilor, magistraţilor, demnitarilor, primarilor şi lista poate continua. Cum destui dintre cei enumeraţi nu se obosesc prea mult cu munca, destui plimbând doar mapa şi uneori şi aceea fără nici un folos, nu vedem de ce să fie plătiţi regeşte.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 10,1%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie, care a ajuns la 917,5 lei, de creșterea indemnizației acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii, de majorarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție ș.a.

Cheltuielile cu bunuri și servicii s-au redus cu 0,5% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Subvențiile sunt în creștere cu 36,7% față de perioada similară a anului trecut, cea mai mare creștere înregistrându-se la subvențiile pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Pentru investiții s-au cheltuit 4,1 miliarde lei, respectiv 0,5% din PIB, sumă care include cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe.

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu