Procedura schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă

Procedura schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă
09 august 2017 Printează articolul

Există situaţii în care unii oameni vor să îşi schimbe numele sau prenumele, din diverse motive, astfel că vă detaliem ce implică procedura schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă. Vă prezentăm, în continuare, procedura care poate fi dusă la bun sfârşit în acest scop, pe cale administrativă.

Actele necesare şi unde se depun acestea

Iată deci care sunt actele necesare pe care trebuie să le depuneţi la Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor din localitatea unde aveţi domicliul, în cazul în care locuiţi în România.

  • Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui – certifictul de naştere şi certificatul de căsătorie.
  • Un exemplar al monitorului oficial al României, partea III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui.
  • Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei.
  • Copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, în cazurile prevăzute de lege.
  • Cazierul judiciar şi cazierul fiscal al solicitantului.
  • Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare în motivele cererii sale.
  • Copia după Buletinul de Identitate sau Cartea de Identitate.
  • Copie paşaport, în cazul în care aveţi un asemenea act.
  • Declaraţii de notorietate, în cazul în care este necesar, date în formă autentică.
  • Cererea pentru schimbarea numelui sau prenumelui poate fi depusă personal, prin mandatar, cu procură specială, dată în formă autentică.

Cum procedează românii din străinătate?

În cazul românilor care locuiesc în străinătate, aceştia pot depune cererea pentru schimbarea numelui sau prenumelui la Misiunea Diplomatică a României din ţara de reşedinţă ori la un notar public străin.

În această situaţie, pe cerere trebuie să fie aplicată apostila, conform convenţiei de la Haga, sau prin împuternicire avocaţială.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate vor prezenta în locul cazierului fiscal o declaraţie autentificată din care să rezulte că nu au datorii faţă de statul român.

Declaraţia respectică va fi dată la un notar public din România sau, în cazul în care cetăţeanul nu poate veni în ţară, la Misiunea Diplomatică a României din ţara de reşedinţă ori la un notar public străin. Pe declaraţia în cauză va fi aplicată apostila, conform convenţiei de la Haga.
 

 

Articole asemănătoare

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu