Maşinile abandonate în Sectorul 1, ridicate de primărie

Maşinile abandonate în Sectorul 1, ridicate de primărie
23 iulie 2017 Printează articolul

Maşinile abandonate în Sectorul 1 sunt ridicate de primărie, autorităţile locale începând eliberarea străzilor de autoturismele abandonate şi cele cu proprietar neidentificat.Autoturismele ridicate de Primăria Sectorului 1 vor fi depozitate într-un spațiu situat pe Șoseaua Odăi nr. 3-5, spaţiu special amenajat în acest scop.

“Menționăm că sunt ridicate doar mașinile abandonate și cele declarate fără stăpân, care fac obiectul Legii nr.421/2002, nu și cele parcate neregulamentar.”, se spune într-un comunicat al Primăriei Sectorului 1.

Taxă zero pentru a depozita maşinile abandonate

Întrucât spațiul de depozitare a autoturismelor abandonate aparține Primăriei Sectorului 1, administrația locală nu percepe nici o taxă pentru depozitarea acestora. Dar nu totul este gratuit. Astfel, dacă depozitarea nu costă, în schimb vehiculul abandonat va fi restituit proprietarului sau deținătorului  legal numai după ce acesta achită suma de 2.000 de lei cu titlu de amendă. Este vorba de  procedurilor instituite de Legea nr.421/2002, la care se adaugă taxa de ridicare și transport în cuantum de 500 de lei.
„Vehiculele fără stăpân se pot restitui către proprietar/deținător legal pe toată perioada depozitării până la valorificarea acestora, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada calității de proprietar/deținător legal, după achitarea taxelor aferente.”, stipulază Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2016.

Cum se declară abandonată o maşină

Declararea unei maşini ca fiind abandonată pe domeniul public se face în baza Legii nr. 421/2002, articolul 2, litera b., care defineşte noţiunea de vehicul abandonat astfel: „vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ – teritoriale de cel puțin un an, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului sau deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului”.

Poliţiştii locali trebuie să depisteze maşinile abandonate

Depistarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe teritoriul Sectorului 1 intră în atribuțiile Poliției Locale. Acest lucru  se realizează cu ocazia activităților zilnice desfășurate de poliţiştii locali în teren sau la sesizarea cetățenilor.
În cazul mașinilor abandonate, dacă se constată îndeplinirea cerințelor articolului 2, litera b. din Legea 421/2002, agentul constatator va afișa o somație pe caroseria vehiculului prin care solicită ridicarea acestuia, în termen de 10 zile, de pe domeniul public.
După identificarea proprietarului sau a deținătorului legal, acesta este somat prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, cerându-i să își ridice mașina de pe domeniul public sau privat, în termen de 5 zile de la primirea somației.
Dacă proprietarul sau deținătorul legal nu dă curs somației, la expirarea termenului de 5 zile, primarul va emite o dispoziție prin care declară vehiculul abandonat, în baza căreia mașina va fi ridicată, transportată și depozitată în locul special amenajat.

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu