Înscrierea copiilor în învăţământul primar începe în luna martie

Înscrierea copiilor în învăţământul primar începe în luna martie
24 februarie 2018 Printează articolul

Potrivit calendarul de înscriere pentru anul şcolar 2018-2019, aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.242/23.02.2018, înscrierea copiilor în învăţământul primar începe în luna martie. Prin respectivul ordin de ministru s-au aprobat metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019.

Cine merge la clasa pregătitoare

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi, de asemenea, înscriși în clasa pregătoitoare. Singura condiţie la derogare este ca în urma evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului să se ateste pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare de către respectivul micuţ. Evaluarea dezvoltării psihosomatice se efectuează sub coordonarea Centrului Judeţean/al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) în perioada 1 – 23 martie.

Completarea şi depunerea cererilor, din 8 martie

Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 8 și 26 martie. O a doua etapă  este programată pentru intervalul 12 – 18 aprilie. Această a doua etapă  este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Până pe 1 martie, în fiecare unitate de învățământ a circumscripțiilor școlare,  se va afişa situaţia privind planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare.

Cum se completează cererea

Cererea-tip se poate completa online sau direct la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. Completarea cererii se va face în prima sau a doua etapă de înscriere, din calendarul aprobat de Ministerul Educației. Validarea cererii-tip este obligatorie și se realizează în unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența acestuia și a cel puțin unuia dintre membrii comisiei, zilnic, între orele 8:00 – 18:00, de luni până vineri.

Ziua porţilor deschise

Fiecare unitate de învăţământ în care se organizează clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze Ziua porţilor deschise. Acest eveniment se va organiza într-una din zilele din intervalul 1 – 12 martie. Cu acest prilej, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile școlare şi vor putea discuta cu cadrele didactice.

Alegerea şcolii, în funcţie de domiciliu

Trebuie subliniat că alegerea şcolii se face, de fapt este impusă, de domiciliul părinţilor, implicit al copilului. Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţământ din proximitate – şcoala de circumscripţie. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucureşti au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripţiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice situaţie legată de înscrierea în învăţământul primar, în interesul educaţional al elevului şi în limitele legii.

Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent, corect şi cât mai rapid informarea şi consilierea părinţilor pe tema prevederilor legii şi ale metodologiei. Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfăşurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum şi adresele unităţilor/instituţiilor la care se desfăşoară evaluarea psihosomatică vor fi afişate pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor de învăţământ.

“Reamintim faptul că învăţământul primar este obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.”, se mai spune în comunicatul Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu