Facilităţi fiscale în Sectorul 4

Facilităţi fiscale în Sectorul 4
08 martie 2016 Printează articolul

Bucureştenii din Sectorul 4 pot beneficia de anumite facilităţi fiscal, dacă depun notificările aferente până pe data de 15 martie a.c. Noltificarea, care trebuie să conţină datele personale ale contribuabililor ce solicită facilităţi fiscal, poate fi depusă la oricare dintre sediile Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale (DGITL) din Sectorul 4 sau prin Oficiile Poştale.

Reduceri de până la 50 %

Consilierii locali ai Sectorului 4 au aprobat, în ședința ordinară din luna februarie a.c., procedura de acordare a unor facilități fiscale prevăzute de O.U.G. nr. 44/2015, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, Direcția Generală de Impozite și Taxe a Sectorului 4 anunță contribuabilii, persoane fizice și juridice, că pot beneficia de anularea la plată în cotă de 50% a obligațiilor de plată accesorii calculate și neachitate, pentru toate obligațiile de plată principale cu termene până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la data de 31.03.2016.
Pentru a afla dacă pot beneficia de această facilitate, contribuabilii pot să obțină informații suplimentare la unul dintre sediile Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale (DGITL) din sectorul 4. Cele trei direcţii sunt situate în str. Nițu Vasile nr. 50 54, șos. Olteniței nr. 39 – 45 și str. Calea Șerban Vodă nr. 43.

Notificare

În vederea obținerii facilității fiscale, contribuabilii trebuie să depună o notificare direct la registraturile celor trei sedii ale D.G.I.T.L. Sector 4 sau prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până cel mai târziu la 15 martie 2016, inclusiv. Autoritalea locală a sectorului 4 atrage atenţia că, după această dată notificările nu mai sunt luate în calcul.
Notificarea trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:
• datele de identificare pentru contribuabil
• obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii
• data și semnătura contribuabilului / reprezentantului legal / reprezentantului fiscal sau împuternicitului.

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu