Expoziție: Dragoste în vremea Rezistenţei

Expoziție: Dragoste în vremea Rezistenţei
29 februarie 2016 Printează articolul

Astăzi, 29 februarie 2016, la ora 17:30, la Librăria Mihai Eminescu din Capitală, Bd Elisabeta nr. 16 va avea loc vernisajul expoziţiei documentare ”Dragoste în vremea Rezistenţei”.
Manifestarea este dedicată celor ce au luptat în rezistenţa anticomunistă, destinelor frânte și poveştilor de iubire separate de gloanţe şi sârme ghimpate… La evenimentul organizat de Fundația Ion Gavrilă Ogoranu vor participa actorul
Dan Puric, realizatorul TV Lucia Hossu Longin, fosta deţinută politic Zoe Rădulescu (fiica luptătorului Gogu Puiu) etc.

Cumpăna secolului XX

„Cumpăna secolului XX… Ocupată de armatele sovietice, România îşi trăia agonia. Ocupantul instaura, prin teroare, un regim politic după chipul şi asemănarea celui de la Moscova. Opoziţia fusese, treptat, anihilată, iar numeroşi oameni politici, ofiţeri, intelectuali de marcă sau simpli proprietari luaseră deja calea închisorilor şi lagărelor de deportare.
Arestările se ţineau lanţ. Asaltul comuniştilor împotriva ţăranilor în scopul colectivizării pământului întâmpina o opoziţie acerbă, în timp ce toate libertăţile şi drepturile fundamentale fuseseră abolite. Spoliat de invadatorii sovietici, poporul român se adâncea, cu fiecare zi, într-o stare de mizerie materială nemaiîntâlnită, în frică, umilinţă şi întuneric.
În regiunile muntoase se constituiseră centre de rezistenţă armată care aşteptau momentul începerii unui conflict între Occident şi URSS, pentru a declanşa lupta de gherilă. Studenţi căutaţi de Securitate, ţărani fruntaşi care nu acceptau colectivizarea, ofiţeri ai Armatei Regale epuraţi de noul regim, oameni de cultură sau chiar elevi, se coagulau în jurul unor personalităţi ce-şi asumaseră organizarea, în Carpaţi, a unei ultime linii de rezistenţă a naţiunii române, în Carpaţi.
În oraşe, studenţii şi elevii se organizau şi ei în structuri clandestine, cel mai adesea intenţionând să facă joncţiunea cu grupurile de partizani din munţi.
Căzute, cel mai adesea prin trădare, în mâinile Securităţii, aceste organizaţii au reprezentat demnitatea şi onoarea poporului român în acei ani de ocupaţie şi teroare. Fiecare din membrii săi a purtat cu el o poveste plină de idealuri, suferinţă, speranţă, dezamăgire şi… iubire.”, iată o prezentare schematică a zbuciumului multor români din România ocupată de sovietici și apoi de comuniști.

Povești de iubire din rezistența anticomunistă

Pentru că iubirea reprezintă cel mai nobil sentiment zămislit în sufletul omului, nu putea să lipsească nici din acest univers al eroismului şi luptei fără odihnă.
„Poveştile de dragoste din rezistenţa anticomunistă ar trebui adunate între coperţile unei cărţi. Duioşia lor este cu atât mai intensă cu cât destinul crud al protagoniştilor lor nu le-a dat – de multe ori – nici o şansă de împlinire. Cel puţin, nu în dimensiunea lumii acesteia… Ele însă au supravieţuit îndrăgostiţilor risipiţi prin râpele munţilor ori prin gropile comune ale închisorilor, acolo unde nici moartea, nici suferinţa şi nici teroarea nu pot atinge sublimul sentimentelor omeneşti.
Tinerele generaţii au dreptul să cunoască aceste poveşti de dragoste, care însoţesc biografiile eroilor poporului român de la cumpăna veacului trecut. Ele fac parte din istoria României… Şi avem convingerea că tocmai cunoaşterea acestor oameni în aspectele lor cele mai profund omeneşti, va facilita apropierea de ei a tinerilor de astăzi şi o mai bună înţelegere a sensului suferinţei lor.”, subliniază Florin Dobrescu, secretar al Fundaţiei Ion Gavrilă Ogoranu.

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu