Declarația de Impunere pentru parcări nu este obligatorie

Declarația de Impunere pentru parcări nu este obligatorie
28 ianuarie 2016 Printează articolul

În Sectorul 1, Declarația de Impunere pentru parcările de reședință nu este obligatorie. Primăria Sectorului 1 încheie contracte de închiriere a locurilor de parcare de reședință, care sunt titlul de creanță. Contribuabilii nu pot plăti impozit pe proprietate pentru locul de parcare de reședință, deoarece nu îl au în proprietate.

„Conform legii, dacă există deja un contract încheiat între contribuabil și Administrația Domeniului Public, acesta trebuie să plătească doar taxa, fără să mai fie nevoit să mai completeze alte documente pentru obținerea unui loc de parcare de reședință. Numai cei care au în proprietate locurile de parcare trebuie să depună declarațiile de impunere”, a precizat viceprimarul Sectorului 1, Vasile Moțoc.
Locuitorii Sectorului 1 își pot reînnoi contractele de închiriere a locurilor de parcare de reședință până la data de 31 martie 2016. Pentru a închiria un loc de parcare de reședință, bucureștenii din Sectorul 1 trebuie să depună următoarele acte: cerere de închiriere, copie după actul de identitate al solicitantului cu domiciliul în imobilul respectiv, copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului pe care îl deţine și o taxă de 76,65 lei/loc/autoturism/an. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Serviciului Parcaje, din cadrul ADP Sector 1, la numărul de telefon 021/319.32.58 tasta 2.
Dacă până la data de 31 martie 2016, cetățenii care au avut contract de închiriere a unui loc de parcare pe anul precedent nu își manifestă intenția de a-l reînnoi, Administrația Domeniului Public Sector 1 poate atribui locul de parcare respectiv oricărei persoane interesate.
În Sectorul 1 există peste 8.000 de locuri de parcare de reședință care se adaugă celor peste 100.000 de locuri de parcare create prin introducerea sensurilor unice pe străzile secundare. Programul de introducere a sensurilor unice a fost demarat încă de la sfârșitul anului 2007, până în acest moment fiind introduse sensuri unice pe o treime din arterele secundare din această zonă administrativă.

Prevederi legale

Închirierea locurilor de parcare de reşedinţă se face în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 124/2008 cu privire la strategia de parcare în Municipiului Bucureşti, modificată prin HCGMB nr. 61/2009, care stipulează îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
• nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare/apartament;
• se pot atribui numai pentru autoturisme;
• se pot atribui numai persoanelor fizice care domiciliază în imobilul respectiv;
• se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing și pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat.

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu