Cum procedăm? Căsătoria între un cetăţean român şi un cetăţean străin

Cum procedăm? Căsătoria între un cetăţean român şi un cetăţean străin
04 august 2017 Printează articolul

Când vine vorba de căsătoria între un cetăţean român şi un cetăţean străin, automat ne întrebăm cum procedăm, mai ales că este necesar să fie îndeplinite anumite condiţii. Legislaţia românească prevede că un cetăţean străin trebuie să prezinte o serie de acte din ţara sa de origine, dacă doreşte să se căsătorescă în România cu un cetăţean român. Vorbim, evident, de căsătoria dintre o tânără şi un tânăr, o doamnă şi un domn.

Acte necesare

Pentru încheierea unei astfel de căsătorii, este vorba, în primul rând, de un document eliberat sau autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în ţara noastră. Viitorul soţ, cetăţean străin, va dovedi astfel că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi că nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.

Cetăţeanul străin sau, după caz, apatrid, va da o ceclaraţie în scris, pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este căsătorit în ţara sa de origine şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.

Dacă cetăţeanul străin nu cunoaşte limba română, va fi întocmit un proces-verbal în baza căruia va avea la dispoziţie un interpret în timpul cununiei civile.

Documentele prezentate în această listă vor fi însoţite de declaraţii notariale ale viitorilor soţi, rezultând că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei pe teritoriul României.

Proceduri standard

Pentru căsătoria între un cetăţean străin şi un cetăţean român vor fi prezentate şi documentele solicitate, în general, pentru căsătoria între cetăţeni români, anume:

  • Declaraţia de căsătorie, în care cei doi soţi vor arăta, în scris, cu asumarea responsabilităţii în acest sens, faptul că nu există niciun impediment pentru încheierea căsătoriei lor. Totodată vor indica numele de familie pe care îl vor purta în timpul mariajului lor.
  • Actul de identitate al celor doi soţi, în original şi în copie.
  • Certificatul de naştere, original şi copie.
  • Certificatul medical care atestă starea de sănătate a celor două persoane care se vor căsători.

Atenţie, certificatul medical are o perioadă de valabilitate de 14 zile, după ce a fost emis pe un formular tipizat de către medic. Certificatul va avea, în plus, parafa medicului şi va trebui să conţină menţiunea legată de faptul că persoana în cauză se poate ori nu se poate căsători.

Dacă cei doi viitori soţi se află în străinătate, iar actul medical a fost emis de către o unitate sanitară din ţara respectivă, atunci documentul trebuie să fie însoţit de traducerea în limba română, legalizată, cu apostilă.

În cazul cetăţenilor străini, actele eliberate de statelor lor de origine cu privire la starea civilă trebuie să aibă o valabilitate de cel mult trei luni. În limita acestui termen actele respective vor fi depuse în faţa autorităţilor competente din România, în vederea căsătoriei.

 

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu