Consorțiul „Universitaria” cere creşterea finanţării pentru anul 2018

Consorțiul „Universitaria” cere creşterea finanţării pentru anul 2018
07 noiembrie 2017 Printează articolul

Consorțiul „Universitaria” cere creşterea finanţării pentru anul 2018, această solicitare regăsindu-se printre concluziile reuniunii celor mai mari universităţi din România.  S-a discutat despre soarta învăţământului din ţara noastră.  Pe lângă creșterea finanțării pentru 2018 cu sumele necesare acoperirii majorărilor salariale, conform Legii 153, Consorțiul „Universitaria” face apel şi pentru o mai mare susţinere pentru cercetarea din cadrul învăţământului superior. Nu în ultimul rând, autorităţile sunt îndemnate la transparenţă când vine vorba de finanţarea programelor de cercetare.

Cele mai importante universităţi

Zilele trecute, la Timişoara, a avut loc o întrunire a reprezentanţilor celor mai mari universităţi din România. Este vorba despre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București. Acestea sunt reunite în Consorţiul „Universitaria”.

Cu această ocazie au fost discutate o serie de probleme ale învăţământului românesc în general, cu precădere cel superior. La final, a fost dat un coomunicat de presă în care reprezentanţii acestor universităţi fac apel la autorităţi pentru o finanţare judicioasă a sistemului de învăţământ, dar şi pentru susţinerea cercetării universitare.

Lista cerinţelor

Astfel, se solicită “creșterea finanțării instituționale pentru anul 2018 cu sumele necesare acoperirii majorărilor salariale prevăzute în Legea 153/2017, inclusiv a diferențelor rezultate în urma introducerii indemnizației pentru deținerea titlului științific de doctor, precum și alocarea de fonduri din bugetul MEN pentru plata sumelor datorate salariaților în baza sentințelor judecătorești și a legii nr. 85/2016. De asemenea, s-a solicitat o recalculare a alocărilor per student, echivalent unitar astfel încât să reflecte creșterile salariale din ultima perioadă”.

Membrii Consorțiului susțin, în acelaşi timp, „distribuirea a 1% din finanțarea de bază a universităților pentru cercetarea universitară, pe criterii competitive. Având în vedere contribuția universităților membre ale Consorțiului la producția științifică a României, aceștia solicită implicarea reprezentanților Consorțiului în elaborarea metodologiei de finanțare”.

O gravă problemă

O problemă foarte importantă dezbătută cu ocazia acestei reuniuni a fost legată de finanţarea cercetării în România, în baza competitivităţii. Au fost trase unele semnale de alarmă, din acest punct de vedere. Reprezentanții Consorțiului s-au declarat îngrijorați cu privire la „finanțarea competitivă a cercetării în România. Constatăm unele incidente nefericite în derularea ultimelor competiții: criterii de evaluare interpretabile, renunțarea la evaluatorii internaționali, precum și alte insuficiențe procedurale. Solicităm publicarea datelor în baza cărora Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior propune finanțarea suplimentară și cea de bază, pentru a elimina orice supoziție de manipulare sau falsă raportare”.

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu