Actele necesare pentru pensia de urmaș

25 ianuarie 2016 Printează articolul

Copiii care rămân fără unul dintre părinţi, soţul sau soţia supravieţuitoare etc. au dreptul, în condiţiile legii, la pensie de urmaş. Pentru a intra în posesia dreptului privind pensia de urmaş, persoana în cauză trebuie să parcurgă anumiţi paşi, în sensul să întocmească un dosar cu documentele prevăzute de lege. Actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie de urmaș sunt următoarele:
• cerere tip;
• certificatul de deces (original și copie), cauza decesului pentru susținătorul decedat care nu are calitatea de pensionar;
• adeverință de studii pentru urmașii copii cu vârsta de peste 16 ani;
• actul de identitate al solicitantului;
• carnetul de muncă (original și copie);
• livretul militar (original și copie);
• actele de stare civilă ale solicitantului și ale urmașilor din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul;
• talonul de pensie al decedatului;

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu