Calendarul înscrierii şi reînscrierii la grădiniţă pentru anul şcolar 2017-2018

Calendarul înscrierii şi reînscrierii la grădiniţă pentru anul şcolar 2017-2018
28 aprilie 2017 Printează articolul

Calendarul înscrierii şi reînscrierii la grădiniţă în anul 2017, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, cuprinde mai multe etape successive de înscriere. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ vor avea loc, succesiv, următoarele etape:

  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2017-2018;
  • înscrierea copiilor nou-veniţi.

Luna mai, dedicată înscrierilor la grădiniţă

Reînscrierile vor începe în data de 8 mai, iar înscrierile se vor derula din data de 22 mai.

Intervalele orare aferente reînscrierilor şi înscrierilor vor fi stabilite de conducerea unităţii de învăţământ şi vor fi afişate, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi, eventual, pe site-urile inspectoratelor şcolare.

După finalizarea procesului de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).

În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

Criterii de departajare

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, se spune în comunicatul  Ministerului Educaţiei Naţionale.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

  • capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată);
  • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
  • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
  • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Listele de preînscrieri, neacceptate

Criteriile specifice de departajare  (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 19 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. De asemenea, criteriile specifice de departajere vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

MEN subliniază că unităţile de învăţământ preșcolar au obligaţia afişarii la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

 

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu