Bacalaureat 2018. Peste 177.000 de elevi susţin probele orale

Bacalaureat 2018. Peste 177.000 de elevi susţin probele orale
12 februarie 2018 Printează articolul

Astăzi a început examenul de bacalaureat 2018, la care peste 177.000 de elevi susţin probele orale. Este vorba de probele de evaluare a competenţelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018, care au loc în premieră, în timpul anului şcolar, în perioada 12-22 februarie. La aceste probe de evaluare, care în realitate înseamnă doar prezenţă, având în vedere că nu contează absolut deloc la formarea mediei generale a examenului de bacalaureat, sunt așteptați să participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a, dar și absolvenți din promoțiile anterioare.

Calendar probe orale

Cele patru probe orale se desfăşoară conform următorului calendar:

  • 12-13 februarie – proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
  • 14-15 februarie – proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
  • vineri, 16 februarie, respectiv luni şi marţi 19 și 20 februarie – proba de evaluare a competenţelor digitale (proba D);
  • 21 şi 22 februarie – proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C).

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat din prima sesiune sunt programate în perioada 25-28 iunie.

Rezultatele la probele orale, doar act de prezenţă

“Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.”, se spune în comunicatul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel national, anume: experimentat, avansat sau mediu. Candidatul care refuză să raspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se consideră că nu a susţinut proba.

Probele orale, monitorizate audio-video

Probele orale sunt monitorizate audio-video. Conform regulamentului privind examenul de bacalaureat, nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., adică material care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. De asemenea, nu sunt permise nici telefoanele mobile sau orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

 

 

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu