Ajutorul de şomaj/Termene de acordare indemnizaţie

13 ianuarie 2016 Printează articolul

Conform prevederilor art. 38 alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 76/2002 (http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L76-2002_act.pdf) privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stmularea ocupării forței de muncă, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 17/ 2011 (http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE-GUVERN/OUG17-2011.pdf) , indemnizația de șomaj se acordă de la data (alineatul 1):
a. încetării raporturilor de muncă;
b. încetării raporturilor de serviciu;
c. încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d. expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajați pe bază de contract;
e. încetării calității de membru cooperator;
f. încetării contractului de asigurare pentru șomaj;
g. încetării motivului pentru care au fost pensionate;
h. încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;
j. rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;
k. încetării activității desfășurate exclusiv pe baza convenției civile;
l. expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a);
m. absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b);
De asemenea, indemnizația de șomaj se acordă de la data prevăzută la alin. (1), dacă cererea este înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 10 de zile de la această dată.
Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1), indemnizația de șomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

Ajutorul de şomaj se acordă pentru o perioadă limitată de timp, în funcţie de stagiul de cotizare, anume:
• 6 luni pentru cei care au un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
• 6 luni pentru absolvenții instituțiilor de învățământ și ai școlilor speciale (acestor categorii de şomeri nu li se cere stagiu de cotizare);
• 9 luni pentru cei care au un stagiu de cotizare de cel puţin cinci ani;
• 12 luni pentru cei care au un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu