Ajutorul de șomaj/Acte necesare pentru absolvenţi

13 ianuarie 2016 Printează articolul

O persoană care îndeplinește condițiile pentru acordarea indemnizației de șomaj are nevoie de o serie de acte pentru a se înregistra, anume:
1. Actul de identitate, în original și copie;
2. Actele de studii și de calificare, în original și copie;
3. Adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale;
4. Actele eliberate de organele financiar teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare.
Indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, cât şi în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se încadra în muncă. În prezent, valoarea ISR este de 500 de lei.
În afara documentelor prevăzute mai sus, care urmează să fie prezentate de toate categoriile de solicitanți de indemnizație de șomaj, cererea pentru acordarea indemnizației de șomaj va fi însoțită, în funcţie de categoria persoanei care a ajuns în situaţia de şomaj, și de alte câteva documente.

În cazul absolvenților instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, mai este nevoie de următoarele documente:
a) actul de absolvire a formei respective de învățământ, în original și în copie;
b) adeverința eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidențele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditat sau notificat conform legii.

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu