30 mai – 3 iunie, înscrierea candidaţilor la bacalaureat

30 mai – 3 iunie, înscrierea candidaţilor la bacalaureat
28 mai 2016 Printează articolul

Înscrierea candidaţilor pentru prima sesiune a bacalaureatului 2016 se va face între 30 mai şi 3 iunie, perioadă de înscrieri atât pentru absolvenţii din anul şcolar 2015-2016, cât şi pentru cei din promoţiile anterioare şi care nu au promovat examenul de bacalaureat.
Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit şi numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, anume între 30 mai şi 3 iunie.
Pentru candidaţii din seria curentă, profesorii diriginţi vor întocmi tabelele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidenţele din licee. Tabelele vor cuprinde opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. De asemenea, împreună cu tabelele profesorii diriginţi vor depune şi fişa-tip informatizată, tipărită şi semnată de fiecare candidat, în care acesta îşi asumă opţiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de bacalaureat.

Actele necesare

În aceeaşi perioadă (30 mai – 3 iunie) se pot înscrie şi candidaţii din anii precedenţi, înscrierile urmând a se face la secretariatul unităţii de învăţământ pe care au absolvit-o respectivii candidaţi.
Actele necesare pe care aceştia trebuie să le depună, în vederea înscrierii, sunt următoarele:
• certificat de naştere;
• certificate de căsătorie, dacă este cazul;
• actul de identitate;
• foaia matricolă;
• adeverinţă cu notele obţinute la probele pentru care se solicită recunoaşterea notelor.
Absolvenţii din seriile anterioare care sunt în situaţia de a-şi fi schimbat domiciliului în altă localitate, schimbare de domiciliu menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate, se pot înscrie, în vederea susţinerii bacalaureatului, la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului.
În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar.
Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării , prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor. Candidaţii care provin din învăţământul particular autorizat să funcţioneze provizoriu se vor înscrie la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Calendarul examenului

Examenul de bacalaureat 2016 va debuta în 13 iunie, probele de evaluare fiind următoarele:
• 13-15 iunie – proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
• 15-17 iunie – proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
• 21-24 iunie – proba de evaluare a competenţelor digitale;
• 27 iunie – 1 iulie – proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.
• 4 iulie – Limba şi literatura română (proba E. a, probă scrisă);
• 5 iulie – Limba şi literatura maternă (proba E. b, probă scrisă);
• 6 iulie – proba obligatorie a profilului (proba E. c, probî scrisă);
• 8 iulie – proba la alegere a profilului şi specializării (proba E. d – probă scrisă).
Primele rezultate se vor afişa în data de 12 iulie (până la ora 16:00), contestaţiile putând fi depuse în aceeaşi zi, 12 iulie, între orele 16:00-20:00. Contestaţiile se vor rezolva în perioada 13 – 15 iulie, rezultatele finale urmând a se afişa în data de 16 iulie.

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu