Scrisoare deschisă.  “Vor intra în şcoală români şi vor ieşi…ucraineni”

Scrisoare deschisă.  “Vor intra în şcoală români şi vor ieşi…ucraineni”
22 octombrie 2017 Printează articolul

Într-o scrisoare deschisă se atrage atenția asupra pericolului din Ucraina: “Copiii noștri vor intra în şcoală români şi vor ieşi din ea…ucraineni”.

O serie de intelectuali de vază din Ucraina, scriind în numele comunităţilor româneşti din Bucovina de Nord, Ţinutul Herţa, Maramureşul Istoric şi din sudul Basarabiei, au transmis o scrisoare deschisă către toţi compatrioţii lor din România şi din lumea întreagă. Scrisoarea se referă la situaţia disperată în care se găsesc românii din Ucraina, în urma noii Legi a Educaţiei care elimină limba minorităţilor din şcoli gimnaziale şi licee, deci şi Limba Română.

Cu câteva săptămâni în urmă, comunităţile româneşti din Ucraina au mai trimis o scrisoare, la acea dată adresată preşedintelui României, Klaus Iohannis, solicitându-i să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene, dar şi în comunitatea internaţională, pentru apărarea Limbii Române. Aşa cum se ştie, preşedintele Iohannis şi-a anulat vizita la Kiev. Totodată, şeful statului român a refuzat să-l primească la Bucureşti pe preşedintele Radei Supreme, transmiţând astfel mesaje foarte clare cu privire la nemulţumirea României faţă de noua Lege a Educaţiei din ţara vecină.

De data asta, scrisoarea intelectulilor români din Ucraina se adresează fraţilor lor de pe toate meridianele globului, dar în special din România, cu îndemnul ca suflarea românească să nu uite de zbuciumul prin care trec acum confraţii lor din Ucraina. După cum veţi vedea, scrisoarea este datată 17 octombrie. A fost chiar ziua în care românii au ieşit pe străzile din Cernăuţi şi au protestat împotriva legii care le sugrumă identitatea. Vă prezentăm, în continuare, conţinutul integral al acestei scrisori.

Dragi fraţi şi surori!

Facem acest apel la adeziunea dumneavoastră într-un moment de mare cumpănă pentru comunitatea noastră din Ucraina, deoarece ne este pusă sub semnul neantului însăşi existenţa în leagănul limbii materne.

După cum deja aţi luat aminte,  la 5 septembrie curent, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o nouă lege a învăţământului, promulgată de preşedinte  la 25 septembrie. Ea prevede, printre altele, excluziunea învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, prin coerciţie şi în limba noastră natală, română.

Potrivit acestei legi, începând cu anul de învăţământ 2018, limba maternă a elevilor noştri va fi admisă doar  în ciclul primar. În clasele 5 – 9 toate materiile vor fi predate în limba ucraineană, cu excepţia limbii şi literaturii române ca  obiect de studiu aparte, iar în clasele 10 – 12 învăţământul  se va  efectua  doar în limba ucraineană.

În consecinţă, copiii noştri vor intra în şcoală români şi vor ieşi din ea…ucraineni.

În decursul secolelor, strămoşii noştri  din acest colţ de Ţară Ştefană s-au aflat  sub diverse regimuri  de ocupaţie, însă nimeni dintre intruşi nu s-a atins de limba în care vorbea  populaţia băştinaşă.

După raptul nordului Bucovinei şi a Ţinutului Herţei, buneii şi părinţii noştri au fost duşi în Siberia şi Kazahstan,  pământul şi agoniseala de-o viaţă  le-au fost confiscate, însă de limba fiinţei noastre nu ne-a privat nimeni. Stalin şi Beria ne-au îmbrăcat graiul într-o haină insolită, însă vorbeam şi studiam cu toţii la şcoală în limba maternă, deşi în rufă străină.

Abia acum, la începutul celui de-al treilea mileniu, după ce Ucraina a obţinut  independenţa şi a declarat că va urma calea democraţiei autentice, abia acum  limba noastră  a devenit o povară şi o piedică pentru conducătorii ei, care promovează faţă de minorităţi o politică de adevărat etnocid spiritual, inclusiv lingvistic.

Nu credem că există păcat mai mare decât acela de a interzice cuiva să vorbească liber şi să înveţe la şcoală  în limba maternă, în limba pe care i-a dat-o Bunul Dumnezeu. Din nenorocire, acest lucru nu este conştientizat doar de ultrapatrioţii ucraineni care,  în loc să-şi vadă de problemele lor spirituale, vin cu interdicţii  şi scuipă în izvorul cristalin al altor limbi materne.

Astfel, procesul de deznaţionalizare a românilor din Ucraina, declanşat  cu 10-15  ani în urmă, când în programa şcolară a fost redus numărul de ore la limba şi literatura română prin introducerea cursului integrat de literatură română şi universală, a intrat acum  în faza finală – punerea totală la index a limbii române în procesul de învăţământ.

Nu cunoaştem  vreo ţară în lume care să interzică unei etnii băştinaşe libertatea de a învăţa în limba maternă.  Or, toată lumea ştie că oraşul Cernăuţi a fost atestat pentru prima oară într-un privilegiu al Domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun şi că prima şcoală din oraş, care a început să funcţioneze cu mai bine de  200 de ani în urmă, a fost cu predarea în limba română.

Cinismul   conducătorilor Ucrainei depăşeşte orice limită  atunci când  ei încearcă să demonstreze lumii întregi că, încălcând Constituţia, au procedat în felul acesta din grija părintească ce ne-o poartă.  Adică, printr-un abuz de putere, ne lipsesc de posibilitatea de a învăţa la  şcoală în limba maternă, ne obturează  orizonturile civilizaţiei, mijloacele  fireşti pentru…a ne asigura  un viitor fericit în Ucraina.

Chipurile, trebuie să  însuşim la perfecţie limba ucraineană ca să ne integrăm  mai temeinic în societate. De fapt e vorba de transformarea ţării într-un spaţiu coercitiv, de o asimilare  făţişă, brutală a tuturor etniilor minoritare din Ucraina, şi în primul rând  a noastră, a românilor, pentru a nu recunoaşte că  suntem băştinaşi  dezmoşteniţi pe aceste meleaguri şi s-ar  cuveni să ne bucurăm de toate drepturile  aposteriori.

Dragii noştri fraţi şi surori! Ne-am adresat deja Preşedintelui Ucrainei şi Preşedintelui României, unor instanţe internaţionale, iar acum vă cerem  dumneavoastră sprijinul  efectiv în demersul nostru pentru prezervarea  limbii materne şi  a spiritualităţii  româneşti. Vă implorăm:  nu ne lăsaţi  singuri în faţa pericolului  letal de a ne pierde limba, iar odată cu ea şi fiinţa etnică.

Cernăuţiul l-a dat literaturii naţionale şi celei universale pe Mihai Eminescu, a fost leagănul multor personalităţi marcante ale culturii noastre şi ar fi un dezastru de neconceput şi de neiertat să se întâmple ceea ce şi-au pus în gând nişte oameni fără Dumnezeu, terorişti ai istoriei.

Sperăm că vom fi auziţi, înţeleşi şi sprijiniţi în lupta noastră vitală pentru limba maternă şi păstrarea identităţii naţionale.

Cernăuţi, 17  octombrie  2017

Semnatarii scrisorii

Scrisoarea este semnată de Alexandrina Cernov, redactor şef al revistei „Glasul Bucovinei”, membru de onoare al Academiei Române, Vasile Ţărâţeanu, preşedintele  Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, membru de onoare al Academiei Române, Mircea Lutic, scriitor, laureat al Premiului literar „Mihai Eminescu” al Academiei Române, Ilie T. Zegrea, preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi, Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi, Mircea Pilat, preşedintele Asociaţiei Ştiinţifico-Pedagogice „Aron Pumnul” din regiunea Cernăuţi, Iurie Levcec, preşedintele Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti.

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu