Reguli noi pentru manualele auxiliare din şcoli

Reguli noi pentru manualele auxiliare din şcoli
11 ianuarie 2018 Printează articolul

Reguli noi pentru manualele auxiliare din şcoli, o nouă reglementare a Ministerului Educaţiei Naţionale stabilind regimul acestor materiale didactice folosite de elevi şi profesori. Auxiliarele se întorc în şcoli. De data asta, sub o altă reglementare a Ministerului Educaţiei Naţionale. În esenţă, ministerul de resort aprobă titlurile de cărţi. Acestea însă vor fi studiate apoi în şcoli. Profesorii aleg ce consideră că este util pentru elevi. Apoi asociaţia părinţilor din fiecare unitate şcolară îşi dă acordul pentru acele titluri. Dacă totul este în regulă, şcoala face comandă pentru a se tipări titlurile alese.

„În funcţie de nevoile specifice fiecărui ciclu de învăţământ, cadrele didactice prin catedre/comisii metodice selectează auxiliarele didactice din lista celor aprobate/avizate de CNEE. Acestea sunt centralizate de profesorul diriginte, care le prezintă adunării generale a părinţilor. Adunarea generală a părinţilor hotărăşte susţinerea cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile, auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor sau elevilor”, este explicată procedura nouă în cadrul unui comunicat de presă al Ministerului Eduaţiei Naţionale.

1.200 de titluri aprobate

De menţionat că prima sesiune de avizare pentru auxiliare, în privinţa titlurilor, a fost încheiată odată cu publicarea rezultatelor, în 5 ianuarie anul curent. Au fost aprobate, prin ordin de ministru, 1.200 de titluri.

„Ordinul de ministru care stabileşte procedura de utilizare a auxiliarelor didactice conţine şi o serie de amendamente aplicate Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) din 2016, ca urmare a introducerii învăţământului dual ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnnic, precum şi a necesităţii de a clarifica o serie de aspecte care vizează posibilităţile de continuare a studiilor şi de realizare a transferurilor elevilor”, se arată în comunicatul oficial.

Aşa cum se ştie, încă de anul trecut, din august, ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a spus că procedura pentru avizarea auxiliarelor se va schimba din temelii.

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu