Programul de reabilitarea termică din Sectorul 1, afișat pe Internet

Programul de reabilitarea termică din Sectorul 1, afișat pe Internet
09 februarie 2017 Printează articolul

Programul de reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 1 este acum public, fiind afișat pe Internet la adresa www.primariasector1.ro. Transparentizarea totală a programului de reabilitare termică a blocurilor vine la iniţiativa edilului Sectorului 1, toate informațiile  actualizate referitoare la anveloparea blocurilor fiind postate la adresa menţionată. Toate informaţiile legate de anveloparea blocurilor din Sectorul 1 sunt disponibile la secțiunea Programe și Proiecte, subsecțiunea Reabilitare Termică, capitolul Reabilitarea termică în desfășurare, la următorul link: http://www.primariasector1.ro/desfasurare-reabilitare-termica.html.

La această adresă, după cum subliniază un comunicat al Primăriei Sectorului 1, “se găsesc informații la zi privitoare la lista blocurilor ce vor intra în execuția lucrărilor de reabilitare termică în perioada 2017-2018, lista blocurilor eligibile construite înainte de anul 1950 în legătură cu care trebuie semnat contractul de mandat pentru a putea  intra în programul de izolare termică și lista blocurilor pentru care este necesară actualizarea sau completarea dosarului în vederea anvelopării.”

180 de blocuri vor fi reabilitate în următorii doi ani

Relansarea programului de reabilitare termică a blocurilor va face ca  în anii 2017 și 2018 să intre în execuție 180 de blocuri din Sectorul 1. Pe site-ul menţionat mai sus poate fi consultată lista acestor imobile, precizându-se și numărul de apartamente pe care îl are fiecare bloc în parte.

Numărul curent din cadrul listei nu reprezintă ordinea în care clădirile vor intra în execuția lucrărilor, blocurile fiind postate pe site în ordinea alfabetică. În prezent, Primăria Sectorului 1 derulează procedura de achiziție a lucrărilor de execuție a reabilitării termice la aceste imobile.
În plus, față de cele 180 de blocuri la care va demara execuția reabilitării termice, în Sectorul 1 mai sunt 68 de imobile pentru care este necesară completarea/actualizarea dosarului în vederea reabilitării termice. Lista acestor imobile poate fi consultată de către persoanele interesate pe site-ul www.primariasector1.ro. Primăria Sectorului 1 invită asociațiile de proprietari ce se regăsesc în această listă să contacteze administrația locală – Serviciul de Reabilitare Termică pentru actualizarea/completarea dosarului în vederea includerii în programul local pentru creșterea performanței energetice.

Ce blocuri nu pot fi reabilitate tehnic

Legislaţia prevede ce blocuri de locuinţe pot fi reabilitate şi care nu. Iată care sunt cele două categorii de imobile de locuinţe care nu pot fi anvelopate termic.
• Blocurile de locuințe clasate/în curs de clasare ca monumente istorice.
• Blocurile de locuințe expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuție lucrări de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente.

36 de blocuri dinainte de 1950, eligibile pentru anvelopare

 

Lista celor 36 de blocuri din Sectorul 1 construite înainte de 1950 şi care sunt eligibile de a intra în programul de reabilitare termică poate fi consultată, de asemenea, pe site-ul www.primariasector1.ro.
În vederea semnării contractului de mandat, necesar pentru ca aceste imobile să intre în programul de izolare termică, este nevoie de completarea următoarelor documente:
• Solicitarea înscrierii în programul local multianual  privind creșterea performanței energetice.
• Hotărârea Adunării Generale a asociației de proprietari referitoare la înscrierea în program.
• Lista proprietarilor.
• Lista proprietarilor care doresc înscrierea  imobilului în programului de reabilitare termică.
• Contractul de mandat.
Alte informații privind la programul de anvelopare pot fi obținute la Serviciul Reabilitare termică al Primăriei Sectorului 1, telefon:021/319.10.13/int.290.

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu