Manuale gratuite pentru clasele a XI-a şi a XII-a

Manuale gratuite pentru clasele a XI-a şi a XII-a
16 mai 2016 Printează articolul

O măsură aşteptată de mai multă vreme este, în sfârşit, pe cale de a se transpune în practică, anume că elevii claselor a XI-a şi a XII-a vor avea manuale gratuite. Măsura va intra în vigoare chiar de la toamnă, adică din anul şcolar 2016-2017, după cum anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Pentru a se asigura manualele respective, fiecare inspectorat şcolar judeţean/ISMB şi unităţile de învăţământ, în urma unei selecţii realizate de cadrele didactice, vor începe demersurile pentru asigurarea manualelor şcolare pentru ciclul superior al liceului.

Etape de parcurs

Pentru a se şi pune în practică măsura de asigurare de manuale şcolare gratuite pentru clasele a XI-a şi a XII-a, vor fi parcurse trei etape.
• Până la data de 20 mai 2016, editurile vor transmite Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare un document scris prin care să-şi exprime interesul privind ofertarea de manuale şcolare şi lista de manuale pe care le pot oferta pentru clasele a XI-a şi a XII-a.
• Până la data de 31 mai 2016, editurile interesate vor transmite tuturor unităţilor de învăţământ care şcolarizează ciclul superior al liceului câte un exemplar din manualele şcolare pe care le pot oferta şi care sunt cuprinse în Catalogul manualelor şcolare din învăţământul preuniversitar.
• În perioada 16 mai – 10 iunie, profesorii din unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi din ciclul superior al liceului vor selecta, în baza liberei iniţiative profesionale, acele manuale şcolare din Catalogul manualelor şcolare care au fost propuse spre ofertare de către edituri, în vederea utilizării în procesul didactic în anul şcolar 2016-2017.
În fine, în baza necesarului rezultat în urma selecţiei operate de cadrele didactice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va încheia contracte de achiziţie şi difuzare a manualelor pentru clasele a XI-a şi a XII-a cu fiecare editură în parte.

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu