Drepturile şi obligaţiile elevilor vor fi stipulate prin contract

Drepturile şi obligaţiile elevilor vor fi stipulate prin contract
11 octombrie 2017 Printează articolul

Elevii nu vor mai merge la şcoală aşa, pur şi simplu, Ministerul Educaţiei Naţionale stabilind că drepturile şi obligaţiile elevilor vor fi stipulate prin contract. Această reglementare s-a stabilit pentru învăţământul profesional din ţara noastră. Este vorba despre Contractul de pregătire practică. Acest contract se aplică în cazul învăţământului dual.

Aşa cum se arată în Ordinul de ministru numărul 4798 din 2017, publicat în Monitorul Oficial numărul 795 din 6 octombrie 2017, contractul se încheie între unitatea de învăţământ, operatorul economic partener de practică şi elevul ori părintele acestuia. Acest act va reglementa statutul elevului practicant, drepturile şi obligaţiile sale. Totodată, sunt stipulate drepturile şi obligaţiile şcolii şi ale agentului economic. Se reglementează şi modul de evaluare a perioadei de practică.

Stagii de practică

Prin contract se stabilesc activităţile de profil şi stagiile de pregătire practică. Activităţile de practică în spaţiul agentului economic vor fi consemnate în certificatul de pregătire practică. Acest certificat va fi inclus în portofoliul individual al cursantului. Certificatul va fi semnat şi de unitatea şcolară, după ce e avizat corespunzător de agentul economic.

Învăţământul dual are la bază parteneriatul între şcoală şi agenţii economici, cele două entităţi conlucrând pentru pregătirea profesională, teoretică şi practică, a elevilor. Este un tip de învăţământ profesional care a prins deja rădăcini în România, fiind apreciat mai ales pentru faptul că elevii sunt pregătiţi exact în acele meserii cerute în momentul actual pe piaţa muncii.

 

 

 

 

 

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu