Regulamentul şcolar se schimbă din temelii. Suprize pentru elevi

Regulamentul şcolar se schimbă din temelii. Suprize pentru elevi
11 ianuarie 2018 Printează articolul

Regulamentul şcolar se schimbă din temelii, astfel că sunt multe suprize pentru elevi. Serviciul pe şcoală se desfiinţează. Elevii nu vor mai fi scoşi de la ore ca să facă de serviciu pe holuri sau la intrarea în instituţie.

Aceasta este una dintre măsurile luate de Ministerul Educaţiei Naţionale prin noul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Lista noilor reguli

regulile stabilite prin Regulament au ]n vedere urm[toarele aspecte:

  • Prin ordin de ministru, care stă la baza modificării Regulamentului, se arată că folosirea telefoanelor mobile este interzisă.
  • Totodată, elevii scutiţi medical de la ora de Educaţiei Fizică vor putea participa la activităţile specifice, dar în acţiuni de arbitraj sau de cronometrare a diverselor jocuri.
  • În acelaşi timp, şcoala nu va putea sancţiona elevii care nu poartă uniformă.
  • Dacă un elev e prins copiind la lucrările scrise de evaluare, atunci va primi nota 1. Sau calificativul insufficient, în cazul celor din ciclul primar.
  • Elevii şi cadrele didactice nu se vor implica în strângerea de fonduri, în cadrul şcolii, pentru niciun motiv.
  • Şcolile pot decide întreruperea pe o perioadă determinată a cursurilor, în cazul unor calamităţi, epidemii sau a vremii nefavorabile.

 

Fără bani

În şcoală nu se vor mai strange fonduri pentru nimic. nici elevii, nici profesorii nu au voie să facă asta. La rândul lor, asociaţiile părinţilor nu au în atribuţiile lor asemenea drepturi.

„Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor, elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea sau gestionarea fondurilor. Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă sau pe clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice”, arată noua reglementare.

Treaba elevilor, să înveţe

Elevii nu mai pot fi scoşi de la cursuri pentru efectuarea serviciului pe şcoală. Prezenţa lor în spaţiul şcolii este legată strict de învăţătură, nu de alte activităţi.

„Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea”, sunt reguli care de acum încolo devin lege.

Acum, dacă ne uităm la noul regulament, elevii au fost loviţi strict în ceea ce-i doare mai mult. Cu siguranţă că ar dori să poarte obligatoriu uniformele, numai să fie lăsaţi cu telefoanele mobile la ore.

Oricum, faptul că nu vor mai fi sancţionaţi dacă nu poartă uniformă nu înseamnă cine ştie ce victorie a autorităţilor. Dimpotrivă. Dar nici nu ne aşteptam la cine ştie ce victorii notabile ale ministrului Liviu pop. Stimabilul ministru este victorios mai mult la a face declaraţii. Punerea în practică este mult mai grea. Deh, nu se naşte prea des un ministru de talie, precum Spiru Haret, de exemplu.

 

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu