Reducere abandon şcolar. Granturi pentru 271 de licee

by stiriAdmin | august 1, 2017 10:22 pm

Pentru reducerea abandonului şcolar, de exemplu, 271 de licee vor beneficia de granturi. În cadrul primei runde a Schemei de Granturi pentru Licee finanțate prin Proiectul privind învățămantul secundar/ROSE au fost semnate 271 de acorduri de grant. Cele 271 de licee beneficiare[1] vor derula proiectele finanțate prin granturi pe o perioadă de 4 ani. Obiectivele acestora sunt reducerea ratei de abandon școlar, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.

Valoarea grantului primit de fiecare liceu, din cele 271, este cuprinhsă între 70.000 şi 152.500 de Euro, în funcție de numărul de elevi înmatriculați la liceu și de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat. „Finanțarea totală pentru Runda 1 de granturi a Schemei de Granturi pentru Licee este de 18.350.303 Euro, iar prima tranșă de bani a fost deja trimisă.”, se spune într-un comunicat al Ministerului Educaţiei Naţionale.

Activităţile eligibile

Granturile pentru licee prevăd trei categorii de activități eligibile, anume activități pedagogice și de sprijin, activități extracurriculare și activități de renovare și dotare. În prima categorie sunt incluse activități remediale, tutorat, consiliere, coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltarea de abilități socio-emoționale, precum și activități specifice destinate elevilor provenind din grupuri dezavantajate. Grupa a doua de activități cuprinde vizite sau excursii de documentare, stagii de practică/internship, participare la diferite competiții, acțiuni destinate înființării/dezvoltării de rețele școlare etc. În fine, a treia grupă se referă la o serie de mici lucrări de modernizare/reparare a spațiilor de școlarizare, respectiv achiziții de bunuri în scop educațional.

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington în 17 aprilie 2015, și se desfășoară în intervalul 2015 – 2022.

Informații suplimentare despre Schema de Granturi pentru universități sunt disponibile pe site-ul http://www.pmu.ro[2] sau pot fi solicitate la adresa de e-mail granturi.universitati@pmu.ro[3] și la numărul de telefon 021/305.59.99.

Foto: http://www.jurnalulromanesc.at
Endnotes:
  1. licee beneficiare: http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=10202&folderId=1323233&name=DLFE-6323.pdf
  2. http://www.pmu.ro: http://www.pmu.ro/
  3. granturi.universitati@pmu.ro: https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=granturi.universitati@pmu.ro

Source URL: https://www.stiriutile.ro/reducere-abandon-scolar-granturi-pentru-271-de-licee/