Radierea unui autovehicul la cererea proprietarului

by stiriAdmin | ianuarie 26, 2016 10:24 am

În cazu în care un proprietar de autovehicul nu mai dorește să dețină acea mașină, acesta poate solicita Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, din raza de domiciliu, radierea din circulație. Actele necesare sunt următoarele:
• Cererea solicitantului. Cererea de radiere poate fi descărcată de pe http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/MODEL_CERERE_radiere.pdf.
• Copia unui document care atestă deţinerea unui garaj, teren, curte, parcare, unde va fi depozitat vehiculul respectiv.
• Certificatul de înmatriculare.
• Plăcuţele cu numărul de înmatriculare.
•Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie.
• Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau certificatul de atestare fiscal – fișa poate fi decărcată de pe http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/fisa-inmatriculare.pdf.
• Certificatul de radiere în 3 exemplare; poate fi descărcat de pe http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/certificat_radiere.pdf.
• În cazul persoanelor juridice, vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora – delegația poate fi decărcată de pe http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/Model_delegatie.pdf.
• Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/radierea-unui-autovehicul-la-cererea-proprietarului/