Radierea autovehiculului dus la REMAT

by stiriAdmin | ianuarie 26, 2016 10:30 am

Atunci când ați decis să vă duceți mașina la REMAT pentru a fi dezmembrată, actele necesare ce trebuie depuse în vederea radierii respectivului autovehicul sunt următoarele:
•Cererea solicitantului – poate fi decărcată de pe http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/MODEL_CERERE_radiere.pdf.
• Certificatul de înmatriculare.
• Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie.
• Plăcuţele cu numărul de înmatriculare.
• Cartea de identitate a autovehiculului, în original şi copie.
• Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării.
• Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial (D.I.T.L.), sau certificatul de atestare fiscal – fișa de înmatriculare poate fi descărcată de pe http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/fisa-inmatriculare.pdf.
• Certificat de radiere în 3 exemplare – poate fi descărcat de pe http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/certificat_radiere.pdf.
• În cazul persoanelor juridice, vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora – descarcă delegația de pe http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/Model_delegatie.pdf.
• Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/radierea-autovehiculului-dus-la-remat/