Radierea autovehiculului care a fost furat

by stiriAdmin | ianuarie 26, 2016 10:45 am

Documentele necesare pentru radierea autovehiculului din circulație în urma declarării furtului acestuia, care se depun la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, din raza de domiciliu, sunt următoarele:
• Cererea solicitantului – poate fi descărcată de pe http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/MODEL_CERERE_radiere.pdf.
• Documentul emis de poliţie care atestă furtul în ţară sau străinătate.
• Certificatul de înmatriculare.
• Cartea de identitate a autovehiculului, în original şi copie.
• Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii Administraţiei Publice locale (D.I.T.L.) – fișa poate fi decărcată de pe http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/fisa-inmatriculare.pdf.
• Certificatul de radiere în 3 exemplare – poate fi decărcat de pe http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/certificat_radiere.pdf.
• În cazul persoanelor juridice, vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora – delegația poate fi decărcată de pe http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/permise/Model_delegatie.pdf.
• Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/radierea-autovehicului-care-a-fost-furat/