Peste 5.000 de dascăli au obţinut definitivarea în învățământ

by stiriAdmin | august 5, 2019 7:50 pm

Peste 5.000 de dascăli au obţinut definitivarea în învățământ și, totodată, dreptul de practică în învățământul preuniversitar.  În sesiunea 2019, procentul final de promovare la examenul naţional de definitivare în învăţământ, după soluționarea contestațiilor, este 77,89% (în creștere cu 2,61%, comparativ cu rezultatele inițiale: 75,28%). Rata finală de reușită consemnată în 2018 a fost 79.59%, deci anul acesta dascălii au mai pierdut aproape două procente la promovabilitatea finală.

Au depus contestaţii 1.079 de candidați. Dintre aceștia, 169 au obținut medii peste 8 în urma soluţionării contestațiilor și, implicit, statutul de promovat. Astfel, din totalul de 6.485 de candidaţi cu note la proba scrisă (dintre aceștia, 128 de candidați au fost notați cu 10), 5.051 de candidaţi au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 și au promovat examenul.

Reamintim că, după susținerea ultimei probe a examenului de definitivat din sesiunea 2019 – proba scrisă, dar înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 4.882 de candidaţi care au obținut medii între 8 şi 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuia să obțină minimum media 8. Aceasta se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen.

Cei mai studioși dascăli, în județul Dâmbovița

Judeţul cu cea mai mare rată de promovare, deci cu cei mai studioși dascăli, este Dâmbovița (87,06%). La polul opus, cu dascălii care nu s-au aplecat prea mult asupra cărții, este județul Călărași, cu o rată de promovare de 57,14%, adică cea mai scăzută rată de promovare din toată țara.  În Capitală, procentul de promovare s-a ridicat la 85,96%.

Definitivarea, prima treaptă de intrare în învățământ

Reamintim că la proba scrisă au putut participa candidații care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

 

Source URL: https://www.stiriutile.ro/peste-5-000-de-dascali-au-obtinut-definitivarea-in-invatamant/