Peste 30 % din posturile de director de şcoală au rămas neocupate

Peste 30 % din posturile de director de şcoală au rămas neocupate
15 decembrie 2016 Printează articolul

Concursul naţional pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din şcoli a ajuns la final, peste 30 % din posturile de director de şcoală rămânând neocupate.

Potrivit rezultatelor finale comunicate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ), 5.405 candidați au promovat concursul național de ocupare a funcţiilor vacante de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Rata de ocupare a posturilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar este de 63,26% pentru posturile de directori (4.066 de posturi ocupate din 6.427 de posturi scoase la concurs), respectiv 53,84% pentru posturile de directori adjuncți (1.339 de posturi ocupate din 2.487 de posturi scoase la concurs).

Mai concret, după mult diputatul şi discutatul concurs naţional, au rămas neocupate peste 30 % de posturi de director şi aproape 50 % de posturi de director adjunct.

 86,39 % dintre directori şi-au reconfirmat funcţia

Dintre cele 4.066 de posturi de director ocupate prin concurs, 3.513 de posturi (86,39 %) vor fi ocupate de cadre didactice care anterior concursului au deținut această poziție în aceeași școală.

Mai clar spus, 86,39 % din directori şi-au reconfirmat funcţia deţinută înainte de concurs.  Alte 32 de posturi vor reveni unor profesori care anterior au deținut funcția de director în altă școală. De asemenea,  124 de posturi vor reveni unor cadre didactice care au ocupat anterior funcția de director adjunct în aceeași școală, iar 5 posturi vor fi ocupate de persoane care anterior au îndeplinit funcția de director adjunct în altă școală.

Doar 307 posturi vor fi ocupate de profesori din aceeași școală care nu au mai ocupat funcții de director/director adjunct, iar 85 de posturi vor reveni unor cadre didactice fără funcții de conducere în prealabil, dar provin din altă școală.

 Şi 80,20 % dintre directorii adjuncţi şi-au validat poziţia

 Aproximativ aceeaşi situaţia s-a întâlnit şi în cazul directorilor adjuncţi, 80,20 % dintre aceştia validându-şi funcţia deţinută anterior concursului.

Astfel, dintre cele 1.339 de posturi de director adjunct ocupate prin concurs, 1.074  vor reveni unor profesori care anterior au ocupat funcția de director adjunct în aceeași școală, iar 9 posturi vor reveni unor persoane care au ocupat funcția de director adjunct în altă școală.

Doar 203 posturi vor fi ocupate de cadre didactice din aceeași școală, care nu au ocupat anterior funcții de conducere, iar 19 posturi vor reveni unor cadre didactice din altă școală, care nu au avut, de asemenea, funcții de conducere.

Candidaţii promovaţi, numiţi în funcţie pe 4 ani

Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, vineri, 16 decembrie 2016, rezultatele finale au fost validate de consiliile de administrație ale inspectoratelor şcolare județene.

Astfel, cei 5.405 de candidați promovați vor fi numiţi în funcţie pentru o perioadă de 4 ani, prin decizie a inspectorului școlar general. Aceștia vor încheia un contract de management administrativ-financiar cu președintele consiliului județean/primarul general al municipiului București și un contract de management educațional cu inspectorul școlar general.

Numirea în funcțiile de director și de director adjunct pentru unitățile de învățământ de stat, ca urmare a promovării concursului, se realizează prin decizie a inspectorului școlar general, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la validarea rezultatelor concursului.

Decizii de numire pentru funcţiile rămase vacante

Până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2016-2017, pentru toate cele 3.509 funcții rămase vacante vor fi  aprobate deciziile de numire prin detașare în interesul învățământului.

Potrivit metodologiei de concurs, în funcțiile rămase libere (director şi director adjunct) nu vor fi numite persoanele care până la organizarea concursului au ocupat poziții de director sau de director adjunct în unitatea de învățământ respectivă și nu au participat la concurs, respectiv persoanele care s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise.

 

  Categorie:
adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu