Mărţişoare. Cereri pentru obţinerea avizului de comercializare

by stiriAdmin | februarie 4, 2019 7:20 pm

Mărţişoare, mărţişoare, vine vremea mărţişoarelor. Până pe 23 februarie 2019, Primăria Sectorului 3 primește  cereri pentru obținerea avizului temporar de comercializare a produselor specifice zilelor de 1 și 8 martie.
Acordurile de amplasare temporară pentru mobilierul urban de sezon sunt emise şi stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucureşti – Administraţia Străzilor în vederea ocupării domeniului public al Sectorului 3, conform HCGMB nr. 118/2004, cu modificărule și completările ulterioare, privind exercitarea activităţii de comercializare pe principalele reţele stradale.
În baza acordurilor de amplasament, comercianții pot solicita eliberarea acestui aviz de funcționare comercială Direcției Generale de Poliție Locală – Serviciul Autorizare Comercială.

Actele necesare

Actele necesare ce trebuie depuse de societăți comerciale sau persoane fizice autorizate sunt următoarele:
1. B.I/C.I administrator/persoană care depune documentația de autorizare;
2. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
3. Împuternicire pentru vânzătorii societăţii comerciale + copia B.I./C.I. a vânzătorului;
4. Acordul de ocupare a domeniului public şi schiţa de amplasament, emise de Primăria Municipiului Bucureşti – Administrația Străzilor;
6. Contracte de închiriere încheiate cu centrele comerciale/piețe din Sectorul 3;
5. Declaraţia de Impunere privind ocuparea domeniului public, eliberată de către Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 din Str. Sf. Vineri nr. 32 pentru persoane juridice/ Str. Câmpia Libertăţii nr. 36 pentru persoane fizice şi/sau copia chitanţei de plată a taxei de ocupare a domeniului public;
6. Contract de salubritate încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3 însoțit de chitanţa de plată;
7. Dovada achitării taxei pentru emiterea avizului de funcţionare.
Persoanele interesate în obţinerea respectivului aviz pot depune actele la sediul Primăriei Sectorului 3, Calea Dudești nr. 191. Programul este de luni până joi, între orele 8:00 – 16:30, şi vineri, între orele 8:00 – 14:00.
De asemenea, Primăria Sectorului 3 pune la dispoziția persoanelor interesate și varianta on-line de emitere a avizului de funcționare comercială (temporar), prin platforma http://edirect.e-guvernare.ro.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/martisoare-cereri-pentru-obtinerea-avizului-de-comercializare/