Înscrierea la liceu, în trei etape

by stiriAdmin | februarie 6, 2016 10:41 am

Potrivit calendarului publicat, admiterea elevilor la liceu în anul școlar 2016 – 2017 cuprinde trei etape. Evident, elevii care completează corect fișa de înscriere, în sensul să treacă opțiuni suficiente și în raport cu media generalî de admitere pe care o au, deci la modul realist, vor fi repartizați computerizat chiar din prima etapă. Celelalte două etape se adresează elevilor care nu au fost repartizați în prima etapă sau nu au participat la prima etapă din diverse motive, în ceste condiții ei mai având alte două șanse să fie repartizați în clasa a IX-a.

Etapa 1
Aceasta este o etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017 și se desfășoară după următorul calendar:
• 8 – 12 iulie 2016 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea.
fisa-cu-optiuni-a-candidatului[1]
• 8 – 12 iulie 2016 – Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere.
• 9 – 13 iulie 2016 – Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.
• 14 iulie 2016 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată. Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
•15 iulie 2016 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere.
• 16 – 17 iulie 2016 – Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională.
•18 iulie 2016 – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor.
•19 iulie 2016 – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017.
• 20 iulie 2016 – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.
• 20 iulie 2016 – Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate.
• 21 iulie – 29 iulie 2016 – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care
candidaţii au fost repartizaţi.

Etapa a 2-a
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, organizată pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2016 – 2017, are loc după următorul calendar:
• 20 iulie 2016 – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
•21 – 22 iulie 2016 – Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori de limbă maternă.
• 23 iulie 2016 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii.
• 20 – 25 iulie 2016 – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii.
• 20 – 26 iulie 2016 – Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori.
• 25 iulie 2016 – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă.
• 27 iulie 2016 – Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere.
• 28 iulie 2016 – Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii.
• 28 iulie 2016 – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat. Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate, în a doua etapă.
•28 -29 iulie 2016 – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua.
• 29 iulie 2016 – Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii.
• 1 – 4 august 2016- Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate.

Etapa a 3-a
A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017, are loc după următorul calendar:
• 1 august 2016 – Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă.
• 29 august 2016 – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
• 30 – 31 august 2016 – Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
• 1 – 2 septembrie 2016 – Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nici o repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.
• 5 septembrie 2016 – Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării. Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă.

Endnotes:
  1. [Image]: https://www.stiriutile.ro/wp-content/uploads/2016/02/fisa-cu-optiuni-a-candidatului.jpg

Source URL: https://www.stiriutile.ro/inscrierea-la-liceu-in-trei-etape/